آسمان بی‌گذرنامه (Āsemān Bi GozarNāmeh) (영어 번역)

آسمان بی‌گذرنامه

ساعت آفتابگردان
بر مچ دست تابستان
دوازده ظهر پرندگان
 
من با درخت حرف می‌زنم
درخت پیغامم را به آسمان می‌دهد
آسمان آبی‌‌تر می‌شود
 
نور را ذخیره کن
راه بسیاری در پیش داری
شب بسیاری
 
بر بنفشه‌ای
نام تو را نوشتم
پروانه‌ای بر لب‌هایم نشست
 
투고자: florboxflorbox, 火, 30/11/2021 - 22:17
최종 수정: florboxflorbox, 月, 06/12/2021 - 02:20
영어 번역영어
문단 정렬

Heaven Without A Passport

Sunflower Time
On the wrist of summer
Twelve-noon of birds
 
I'm talking to the tree
The tree sends my message to the sky
The sky gets bluer
 
Save the light
There's a long way ahead
Many nights
 
On a violet
I wrote your name
A butterfly sat on my lips
 
고마워요!
감사 3회 받음

در حسرت دیدار تو آواره‌ترینم
𝐿𝑜𝓃𝑔𝒾𝓃𝑔 𝓉𝑜 𝓂𝑒𝑒𝓉 𝓎𝑜𝓊,
𝐼'𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓈𝓉 𝓈𝓉𝓇𝒶𝓎 𝑜𝓃𝑒 😒
~ BΣΉZΛD ~
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶
Help to improve AvaNevis, An Auto Transliterator
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶
📛 ©️ 2021 under CC BY-NC-SA 4.0🔗
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶

투고자: aariapooraariapoor, 月, 06/12/2021 - 00:15
요청자: florboxflorbox
코멘트
aariapooraariapoor    月, 06/12/2021 - 01:25

Thank you, dear! It's my pleasure

just please change the title to: آسمان بی‌گذرنامه
and, remove this from the end: آسمان بی‌گذرنامه، فریدون فریاد

aariapooraariapoor    月, 06/12/2021 - 01:55

Sorry forgot this: "Haykohaye Irani"
Please replace with this: Āsemān Bi GozarNāmeh

aariapooraariapoor    月, 06/12/2021 - 01:56

Sorry again "Āsemān Bedoone GozarNāmeh" was a movie title 🤦‍♂️

florboxflorbox    月, 06/12/2021 - 01:58

??
OK, Let's keep the transliteration (automatically) given, shall we?

aariapooraariapoor    月, 06/12/2021 - 02:16

It doesn't do automatically just enter this in the box of transliteration under language when you chose Persian
"Āsemān Bi GozarNāmeh"

Read about music throughout history