Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     우크라이나와 함께하세요!
Hjalmar Gullberg
Hjalmar Gullberg
Song Title, 앨범, 언어
가사번역
Än vandrar gudar över denna jord스웨덴어
Förklädd Gud
독일어
Apollon bor i ett tessaliskt stall스웨덴어
Förklädd Gud
독일어
Bjuder ett människoöga스웨덴어
Förklädd Gud
독일어
Död amazon스웨덴어독일어
Husbonden må vi prisa säll스웨덴어
Förklädd Gud
독일어
Kring höstlig vaktelds bränder스웨덴어
Förklädd Gud
독일어
Kyssande vind스웨덴어독일어
Tror du att fåren skulle beta i morgonglans?스웨덴어
Förklädd Gud
독일어
Vad faller över träden?스웨덴어
Förklädd Gud
독일어
Välsignelse följer i gudarnas spår스웨덴어
Förklädd Gud
독일어
Vem spelar på en pipa?스웨덴어
Förklädd Gud
독일어
코멘트