Hymn o miłości (크로아티아어 번역)

폴란드어

Hymn o miłości

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
 
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wiarę, tak iżbym góry przenosił.
A miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
 
I gdybym rozdał na jałmużnę całą mą majętność,
a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał,
nic mi nie pomoże... nic.
 
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
 
nie jestes wstydna,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta, nie pamięta złego;
 
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
 
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
 
Miłość nigdy nie ustaje,
i choć proroctwa się skończą,
i zniknie dar języków,
i choć wiedzy już nie stanie.
 
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części tylko prorokujemy.
 
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko cząstkowe.
 
Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
 
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecinne.
 
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
lecz wtedy leżymy twarzą w twarz:
Teraz poznaję częściowo,
wtedy będę poznała tak, jak sam zostałem poznany.
 
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
największa z nich jest jednak miłość,
największa z nich jest jednak miłość... miłość.
 
투고자: Hades21Hades21, 土, 07/07/2018 - 13:42
최종 수정: Hades21Hades21, 日, 07/04/2019 - 18:30
투고자 코멘트:

1 List do Koryntian 13
1982 r.
Muzyka - A. German
Tekst edytowany przez A. German

크로아티아어 번역
Align paragraphs
A A

Himna o ljubavi

Kad bih sve ljudske i anđeoske jezike govorio,
a ljubavi ne bih imao,
Kad bih sve ljudske i anđeoske jezike govorio,
a ljubavi ne bih imao,
bio bih poput mjedi što ječi
ili cimbala što zveči.
 
Kad bih imao dar prorokovanja,
kad bih razumio sva otajstva
i imao sve znanje te takvu vjeru da bih i gore premještao,
a ljubavi ne bih imao,
bio bih - ništa.
 
Kad bih siromasima razdao sav svoj imetak,
kad bih i tijelo svoje predao da se sažeže,
a ljubavi ne bih imao -
ništa mi ne pomaže... ništa.
 
Ljubav je strpljiva,
ljubav je dobrostiva;
ona ne zavidi,
ne hvasta se,
ne oholi se.
 
Nije nepristojna,
ne traži svoje pravo,
nije razdražljiva,
ne pamti, ne pamti zlo;
 
ne raduje se nepravdi,
nego istini.
 
Sve izdržava,
nikad ne gubi vjeru,
uvijek se nada,
sve podnosi.
 
Ljubav nikad neće uminuti.
Prorokovanje? Iščeznut će.
Jezici? Zamuknut će.
Znanje? Nestat će.
 
Jer nepotpuno je naše znanje,
nepotpuno naše prorokovanje.
 
A kada dođe ono što je savršeno,
uminut će ovo što je nepotpuno.
 
Kad sam bio dijete,
govorio sam kao dijete,
razmišljao sam kao dijete,
rasuđivao sam kao dijete.
 
Kad sam postao zrelim čovjekom,
odbacio sam što je djetinje.
 
Sad vidimo u zrcalu, nejasno,
a tada ćemo gledati licem u lice.
Sada spoznajem nepotpuno,
a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i sam spoznan.
 
A sada ostaje troje: vjera, nada i ljubav,
ali najveća je među njima ljubav,
ali najveća je među njima ljubav...ljubav.
 
by D
투고자: Hades21Hades21, 土, 07/07/2018 - 15:23
작성자 코멘트:

Prva poslanica Korinćanima 13
Music by A. German
The text is edited by A. German

코멘트