Oonagh - Hymne der Nacht (통가어 번역)

통가어 번역

Himí 'O e Pō [Ūna]

Tokua 'i loto 'o e takatakaikelekele
Ulo koula 'e maka
Folau'i 'a nautolu mei mama'o
Fakamo'oni'i 'a 'enau poto ki ai
'O kaiha'a hono koloa kotoa
Fakatapu'i 'emau 'otua
Tu'u falelotu 'i potu ni
Ha laulau'i 'i havili pē
Ha momeniti pe 'i he manava 'o e taimi.
 
Hiva mo au maa e nenefu, hiva mo au
Ko e himí 'o e pō
Hiva mo au, ko e manatu ki he aa 'o e to'onga motu'a
Aa 'e ia
Ūna, Ūna
Ūna, Ūna
Ūna, Ūna
Ūna, Ūna.
 
Fekau'i 'a Omeni kapau 'e lava ke lea ia
'Ikai lau'i hataha ia
Hiva mo au 'okapau ngalo ke manatu'i 'a Maamani
'Alu 'a mautolu, mole 'e ana'anga
Pea kuo fo'i 'e he maalohi motu'a ni.
 
Hiva mo au maa e nenefu, hiva mo au
Ko e himí 'o e pō
Hiva mo au, ko e manatu ki he aa 'o e to'onga motu'a
Aa 'e ia
Ūna, Ūna
Ūna, Ūna
Ūna, Ūna
Ūna, Ūna.
 
Histessë lamyëa i lómeo lindalë
Á hilya i ómalin íre cuivëa i sérë
Síra enfainëa i yáreo cálë
Síra líralvë i oireo lindë.
 
Hiva mo au maa e nenefu, hiva mo au
Ko e himí 'o e pō
Hiva mo au, ko e manatu ki he aa 'o e to'onga motu'a
Aa 'e ia
Ūna, Ūna
Ūna, Ūna
Ūna, Ūna
Ūna, Ūna.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
투고자: SilentRebel83, 日, 29/01/2017 - 22:04
독일어

Hymne der Nacht

코멘트