Advertisements

Idan Bakshi - מה קרה לך (Ma Kara Lach)

히브리어
A A

מה קרה לך

דברי במילים פשוטות
תמיד זה בין השורות
למה את עכשיו כואבת
ספרי כי נמאס לשאול
תביני אני לא יכול
אני אוהב אותך ואת נסגרת
 
ואל תגידי לי שזה נגמר
תסגרי תמיד אני הייתי לך יקר
רציתי רק להיות איתך את זוכר
 
אז מה קרה לך
איך אני יודע כשמר לך
אני לא יכול לישון
יש לך איזה אלף סיבות להישאר
אז מה קרה לך
איך אני רועד גם כשקר
שכחת כבר מה נכון
יש מצב שבא לך אולי כבר לשחק
אז מה קרה לך
 
ליד וכל כך רחוק
שונה שכבר בא לצעוק
איך את בעצמך נסגרת
דיברנו שעות בלי קול
נראה ששכחת למחול
אולי טיפה הגזמת מה את אומרת
 
ואל תגידי לי שנגמר
תזכרי תמיד אני הייתי לך יקר
רציתי רק להיות איתך את זוכרת
 
고마워요!
감사 1회 받음
투고자: OgingerOOgingerO, 水, 12/05/2021 - 09:06

 

Idan Bakshi: 상위 3
Collections with "מה קרה לך"
코멘트
Read about music throughout history