Cây nhà lá vườn

투고자: For Debut, 月, 19/07/2021 - 04:15

Meanings of "Cây nhà lá vườn"

영어

It means fruit, which means ready-to-eat garden foods that don't cost money to buy.
(Ý nói về trái cây, nghĩa là vật ăn sẳn chẳng tốn tiền mua)

Explained by For DebutFor Debut on 月, 19/07/2021 - 04:15
Explained by For DebutFor Debut