Ik ga slapen, ik ben moe (영어 번역)

Advertisements
네덜란드어

Ik ga slapen, ik ben moe

Ik ga slapen, ik ben moe,
'k sluit mijn beide oogjes toe,
Heere houd ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht.
 
't Boze dat ik heb gedaan,
zie het Heere toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus wil mij rein.
 
Zorg voor arme kind'ren Heer',
en herstel de zieken weer.
Ja, voor alle mensen saâm,
bid ik U in Jezus naam.
 
Sta mijn ouders trouw ter zij,
wees mijn vrienden ook nabij.
Geef ons allen nieuwe kracht,
door de rust van deze nacht.
 
Doe mij dankbaar en gezond,
opstaan in de morgenstond.
Als 'k mijn oogjes open doe,
lacht Uw zon mij vriend'lijk toe.
 
Wilt u luisteren wat ik vraag,
een nieuw hartje wil ik graag.
Dat eerbiedig luisteren wil,
en gehoorzaam volgen wil.
 
In mijn bedje warm en zacht,
sliep ik rustig deze nacht,
en nu ik weer op mag staan,
vraag ik Heer', wil met mij gaan.
 
Geef dat ik op deze dag,
heel veel aan U denken mag.
Leer mij leven zo 't behoort,
leid mij door Uw Geest en Woord.
 
Amen
 
투고자: gezelliggezellig, 火, 26/02/2019 - 03:21
영어 번역영어
Align paragraphs
A A

I'll go to sleep, I'm tired

I'll go to sleep, I'm tired
I'll close both my eyes
Lord, loyally keep guard over me
this night
 
The evil I did
The Lord won't see
Though I sinned a lot
Make me clean by Jesus' will
 
Take care of the poor children, Lord
And heal the sick
Yes, for all people together
I pray to you in Jesus' name
 
Be loyally at my parents' side
Be my friends near
Give us all new power
Through the rest of this night
Make me get up thankfully and healthily
In the morning
When I open my eyes
your sun friendly laughs at me
 
Do you want to listen to what I ask
A new heart is what I want
That wants to listen respectfully
And follow obediently
 
In my bed warm and soft
I slept calmly this night
And now I can get up again
I ask you lord, come with me again
 
Give, so I on this day
I may think about you a lot
Teach me to live like supposed
Lead me through your spirit and word
 
Amen
 
투고자: SevenvoltsSevenvolts, 土, 25/05/2019 - 12:25
Added in reply to request by Zarina01Zarina01
코멘트