Ikony (Shistdesyatnykam) - Ікони (Шістдесятникам) (*로마자 발음)

Advertisements
우크라이나어

Ikony (Shistdesyatnykam) - Ікони (Шістдесятникам)

Подивись, яка красива лілія
Позолоченим курсивом твоє ім'я
Сліди від губ,
Тонкі мазки маслом
Чи чути там мене за склом?
 
Подивись, як плавно сходить лінія
На круті бетонні сходи в мільярди
Недоведених логічно
Неосилених цитат
Між рядками нас не вчили читати
 
Пр
Тримай лілію-лілію
Хай я вірую-вірую
Храни цілими-цілими
Вірші під прицілами
 
Стоять на вицвілих плакатах
Армії прекрасних вайлуватих
Лиця з ікон
В страху перед пустим листком
Чи чути там мене за склом?
 
Пр. (2р.)
 
Шосе суцільних темних смуг
Тюремні замкнуті кути
Сліди від палиці
Ну як вам спалося, кати,
Ну як вам спалося?
 
투고자: Inna_Z, 火, 16/10/2018 - 15:52
Align paragraphs
*로마자 발음

Ikony (Šistdesjatnykam)

Versions: #1#2
Podyvyś, jaka krasyva lilija
Pozoločenym kursyvom tvoje imja
Slidy vid hub,
Tonki mazky maslom
Čy čuty tam mene za sklom?
 
Podyvyś, jak plavno sxodyć linija
Na kruti betonni sxody v miljardy
Nedovedenyx lohično
Neosylenyx cytat
Miž rjadkamy nas ne včyly čytaty
 
Pryspiv
Trymaj liliju-liliju
Xaj ja viruju-viruju
Xrany cilymy-cilymy
Virši pid prycilamy
 
Stojać na vycvilyx plakatax
Armiji prekrasnyx vajluvatyx
Lycja z ikon
V straxu pered pustym lystkom
Čy čuty tam mene za sklom?
 
Pryspiv (x2)
 
Šose suciljnyx temnyx smuh
Tjuremni zamknuti kuty
Slidy vid palyci
Nu jak vam spalosja, katy,
Nu jak vam spalosja?
 
투고자: padim7gr, 木, 08/11/2018 - 11:37
작성자 코멘트:

Transliteration loosely based on the Scientific romanisation of Cyrillic. (info: https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_transliteration_of_Cyrillic)

코멘트