Il est trop tard (히브리어 번역)

히브리어 번역히브리어
A A

כבר מאוחר מדי

בזמן שישנתי, בזמן שחלמתי
המחוגים הסתובבו, מאוחר מדי
ילדותי כה רחוקה, עכשיו כבר מחר
עובר לו הזמן, לא נשאר עוד הרבה זמן
 
בזמן שאהבתיך, בזמן שהיה לי אותך
האהבה נעלמה, מאוחר מדי
היית כה יפה, אני לבד במיטתי
עובר לו הזמן, לא נשאר עוד הרבה זמן
 
בזמן שאני שר את חירותי היקרה
אחרים נאסרו, מאוחר מדי
חלקם נלחמו, מעולם לא ידעתי
עובר לו הזמן, לא נשאר עוד הרבה זמן
 
ובכל זאת עדיין חי, ובכל זאת עושה אהבה
אפילו שר עם הגיטרה שלי
עבור הילד שהייתי, עבור הילד שיצרתי
עובר הזמן, לא נשאר עוד הרבה זמן
 
בזמן ששרתי, בזמן שאהבתיך
בזמן שחלמתי עדיין היה זמן.
 
고마워요!
투고자: SoldiSoldi, 火, 28/09/2021 - 20:07
프랑스어
프랑스어
프랑스어

Il est trop tard

코멘트
Read about music throughout history