ᐃᓅᓯᕗᑦ (Inuusivut) (*로마자 발음)

Advertisements

ᐃᓅᓯᕗᑦ

ᐃᓅᓯᕗᑦ
ᓀᑦᑐ ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐅᔪᒍᑦ
ᐃᕝᕕᓪᓕ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖅᐸᑉᐱᐅ
 
ᖁᕕᐊᓱᑦᑐ
ᐃᑲᔪᕋᓱᑦᑐ ᖁᔭᒋᔭᕗ
ᑐᓐᓂᖅᓭᔪᑦ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᐊᖅᑐᓂᑦ
ᖁᕕᐊᓱᓐᓂ
ᖁᕕᐊᓱᓐᖏᓐᓂᕐᓗ ᐊᑐᖅᑌᓐᓇᕗ
ᐱᖅᖁᓯᕗᑦ ᐊᔾᔨᒌᓐᖕᑦᑐᑎ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
 
ᐃᓅᓯᕗᑦ
ᓀᑦᑐ ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐅᔪᒍᑦ
ᐃᕝᕕᓪᓕ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖅᐸᑉᐱᐅ
ᐃᓅᓯᕗᑦ
ᓀᑦᑐ ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐅᔪᒍᑦ
ᐃᕝᕕᓪᓕ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖅᐸᑉᐱᐅ
 
ᐃᓅᖃᑎᕗ
ᐃᑲᔪᕋᓱᒃᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ
ᓈᓚᒋᐊᖃᓕᖅᑕᕘᒐᓗᐊ
ᐃᑲᔪᖃᑎᒌᓪᓗᑕ
ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᑐᒍ
ᖁᕕᐊᓱᖃᑎᒌᓪᓗᑕ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
 
ᐃᓅᓯᕗᑦ
ᓀᑦᑐ ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐅᔪᒍᑦ
ᐃᕝᕕᓪᓕ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖅᐸᑉᐱᐅ
ᐃᓅᓯᕗᑦ
ᓀᑦᑐ ᖃᐅᔨᒪᔪᐃᓐᓇᐅᔪᒍᑦ
ᐃᕝᕕᓪᓕ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖅᐸᑉᐱᐅ
 
ᐊᐱᕆᕗᖓ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
ᐊᐱᕆᕗᖓ
 
투고자: ÉdanaÉdana, 月, 21/09/2020 - 04:01
*로마자 발음
Align paragraphs

Inuusivut

Inuusivut
Naittu qaujimajuinnaujugut
Ivvilli qanuq atuqpappiu
 
Quviasuttu
Ikajurasuttu qujagijavu
Tunniqsaijut atuutiqarniaqtunit
Quviasunni
Quviasunnginnirlu atuqtainnavu
Piqqusivut ajjigiinngttuti
Apirivunga
Apirivunga
Apirivunga
Apirivunga
 
Inuusivut
Naittu qaujimajuinnaujugut
Ivvilli qanuq atuqpappiu
Inuusivut
Naittu qaujimajuinnaujugut
Ivvilli qanuq atuqpappiu
 
Inuuqativu
Ikajurasuktut uqausikkut
Naalagiaqaliqtavuugalua
Ikajuqatigiilluta
Inuuqatigiittiarunnaqtugu
Quviasuqatigiilluta
Apirivunga
Apirivunga
Apirivunga
Apirivunga
Apirivunga
 
Inuusivut
Naittu qaujimajuinnaujugut
Ivvilli qanuq atuqpappiu
Inuusivut
Naittu qaujimajuinnaujugut
Ivvilli qanuq atuqpappiu
 
Apirivunga
Apirivunga
Apirivunga
Apirivunga
Apirivunga
 
고마워요!
감사 1회 받음
투고자: ÉdanaÉdana, 月, 21/09/2020 - 04:01
Advertisements
코멘트
Read about music throughout history