Ja necu Ljepsu (불가리아어 번역)

불가리아어 번역불가리아어
A A

Не искам по-красива

Докато стоиш щастлива до мен,
твоят поглед ми докосва сърцето
Аз съм човек, който само,
само веднъж избира щастието
 
Не искам по-красива
Не искам друга
Избрах, скъпа,
или теб, или тъгата
 
Че съществуват по-красиви очи,
скъпа, аз знаех това
Но сърцето ми казва, че най-красивите съм избрал
 
Дочаках този миг
ти да бъдеш само моя
И сърцето ми казва сега, че ще ме стопли твоята любов
 
고마워요!

You have succeeded in life when people cry for you and
not because of you!

투고자: kalina_989kalina_989, 月, 29/11/2021 - 08:45

Ja necu Ljepsu

코멘트
Read about music throughout history