Jam betu (영어 번역)

알바니아어
알바니아어
A A

Jam betu

Sa jemi dasht, sa jemi nda,
Sa jemi puth, sa jemi sharë,
E unë e di, e di, e di se është e shkruar,
Në dorën tënde, fatin tim e kam lexuar.
 
Chorus:
(Jam betu, jam betu)
Unë për ty sa të jetë jeta,
(Jam betu, në sytë e tu)
Si e dehur, unë te ty erdha
(Se ma ‘ni, ma ‘ni, ma ‘niu zemra)
Edhe shpirtin merrma, merrma
Jam betu, jam betu
 
Ndjesia, si herën e parë,
Po vij pas teje si e marrë,
E unë e di, e di, e di se është e shkruar,
Në dorën tënde, fatin tim e kam lexuar.
 
Chorus:
(Jam betu, jam betu)
Unë për ty sa të jetë jeta,
(Jam betu, në sytë e tu)
Si e dehur, unë te ty erdha
(Se ma ‘ni, ma ‘ni, ma ‘niu zemra)
Edhe shpirtin merrma, merrma
Jam betu, jam betu
 
Ndjesia, si herën e parë,
Po vij pas teje si e marrë,
 
Chorus:
(Jam betu, jam betu)
Unë për ty sa të jetë jeta,
(Jam betu, në sytë e tu)
Si e dehur, unë te ty erdha
(Se ma ‘ni, ma ‘ni, ma ‘niu zemra)
Edhe shpirtin merrma, merrma
Jam betu, jam betu
 
투고자: EraIstrefiEraIstrefi, 土, 25/09/2021 - 12:03
영어 번역영어
문단 정렬

I vowed

How much we loved, how much we fought
How much we kissed, how much we cursed
I know, I know, I know it's written
In your hand I read my fate
 
Chorus:
(I vowed, I vowed)
For you till the end
(I vowed in your eyes)
I came to you drunk*
(Cause my heart, felt, felt, felt it)
You take my soul, take it
I vowed, I vowed
 
I feel like the first time
I'm coming after you like crazy
I know, I know, I know it's written
In your hand I read my fate
 
Chorus:
(I vowed, I vowed)
For you till the end
(I vowed in your eyes)
I came to you drunk
(Cause my heart, felt, felt, felt it)
You take my soul, take it
I vowed, I vowed
 
I feel like the first time
I'm coming after you like crazy
 
Chorus:
(I vowed, I vowed)
For you till the end
(I vowed in your eyes)
I came to you drunk
(Cause my heart, felt, felt, felt it)
You take my soul, take it
I vowed, I vowed
 
고마워요!
감사 2회 받음
투고자: EraIstrefiEraIstrefi, 土, 25/09/2021 - 12:03
작성자 코멘트:

I came to you drunk* it means Elhaida was drunk with his love

Elhaida Dani: 상위 3
코멘트
Read about music throughout history