Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Јој, ако нас нападнете (Joj, ako nas napadnete) (러시아어 번역)

Јој, ако нас нападнете

Даље од нас Америко
И душманске друге земље
Не дирајте браћу Србе
јебали вам они жене! (x2)
 
Јој, ако нас нападнете, борба биће већа
Србија ће онда бити од Грчке до Беча
Јој, ако нас нападнете, борба биће већа
Србија ће онда бити од Грчке до Беча
 
Даље од нас арапини
Нису српске земље труле
Не дирајте браћу Србе
јебали вам они вуле! (x2)
 
Јој, ако нас нападнете, борба биће већа
Србија ће онда бити од Грчке до Беча
Јој, ако нас нападнете, борба биће већа
Србија ће онда бити од Грчке до Беча
 
Даље од нас светска багро
Срби часну битку бију
Гинућемо до задњега
Сви за српство и Србију! (x2)
 
Јој, ако нас нападнете, борба биће већа
Србија ће онда бити од Грчке до Беча
Јој, ако нас нападнете, борба биће већа
Србија ће онда бити од Грчке до Беча
 
투고자: DerKaiser1914DerKaiser1914, 日, 25/07/2021 - 16:32
러시아어 번역러시아어
문단 정렬

Как вы на нас нападёте

Далека от нас Америка
И другие вражьи земли
Не трожьте братьев сербов
Ебали они ваших жён
(x2)
 
Как вы на нас нападёте, борьба будет вечной
А Сербия будет от Греции до Вены
Как вы на нас нападёте, борьба будет вечной
А Сербия будет от Греции до Вены
 
Далеки от нас арабы
Не пропадут сербские земли
Не трожьте братьев сербов
Выебут они вас , буле!
(x2)
 
Как вы на нас нападёте, борьба будет вечной
А Сербия будет от Греции до Вены
Как вы на нас нападёте, борьба будет вечной
А Сербия будет от Греции до Вены
 
Далека от нас светская банда
Сербы яростно сражаются
Отстоим мы до последнего
За сербство и Сербию
(x2)
 
Как вы на нас нападёте, борьба будет вечной
А Сербия будет от Греции до Вены
Как вы на нас нападёте, борьба будет вечной
А Сербия будет от Греции до Вены
 
고마워요!
투고자: Дмитрий ИрвеновичДмитрий Ирвенович, 月, 27/06/2022 - 05:09
코멘트
Read about music throughout history