ככה מיום ליום (Kacha Mi'Yom Le'Yom) (로마자 발음)

로마자 발음
A A

Kacha Mi'Yom Le'Yom

yom le'yom, shavua leshavua
lo tsarich harbe bishvil lihiot
rak lishmor davar echad
she'lo yachalof baruach
ve'kama ze pashut le'ehov
 
bechol yom lomed itach lalechet
bechol yom lomed itach lipol
aval kacha ze tov
le'orech kol haderech yachad karov
 
kol hayom do'eg im at ohevet
im at mechaka li sham besof hayom
ad she'echzor lehikanes badelet
at kol ma she'ratsiti lichyot
 
kacha mi'yom le'yom
kacha ze over lanu
adayin ochazim yadayim
kol yom at iti, ani itach
 
kacha mi'yom le'yom
kacha ze over lanu
adayin ochazim yadayim
kol yom at iti, ani itach
 
bli milim ro'a li ba'einayim
kmo ba'kafe kore lach badma'ot
ma she'yesh beneinu ze hakol
aval adayin lachlom itach
at kol ma she'yacholnu lihiot
 
bechol yom lomed itach lismoach
bechol yom lomed itach livkot
aval kacha ze tov
le'orech kol haderech yachad karov
 
kol hayom do'eg im at ohevet
im at mechaka li sham besof hayom
ad she'echzor lehikanes badelet
at kol ma she'ratsiti lichyot
 
kacha mi'yom le'yom
kacha ze over lanu
adayin ochazim yadayim
kol yom at iti, ani itach
 
고마워요!
감사 2회 받음
투고자: OgingerOOgingerO, 水, 12/05/2021 - 08:30
최종 수정: OgingerOOgingerO, 木, 13/05/2021 - 14:27
작성자 코멘트:

ch = Scottish 'Loch' or Spanish 'J'. (IPA: /χ/). (If you want to know how to pronounce this sound, watch: How to Pronounce Chaf / Chet in Hebrew.

ככה מיום ליום (Kacha Mi'Yom Le'Yom)

"ככה מיום ליום (Kacha..."의 번역
로마자 발음 OgingerO
Collections with "ככה מיום ליום"
코멘트
Read about music throughout history