Kent 가사

가사번역요청
10 minuter (för mig själv)스웨덴어
Verkligen
스페인어
영어
프랑스어
18:29-4스웨덴어
Röd
독일어
스페인어
영어 #1 #2 #3 #4 #5
폴란드어
2000스웨덴어Swedish (dialects)
스페인어 #1 #2
영어
우크라이나어
터키어
폴란드어
400 Slag스웨덴어
Du & jag döden
독일어
스페인어
영어 #1 #2
폴란드어
프랑스어
747스웨덴어
Isola
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3 #4
폴란드어
프랑스어
747(eng)영어독일어
스웨덴어
999스웨덴어
Jag är inte rädd för mörkret
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3
우크라이나어
이탈리아어
폴란드어
핀란드어
Alla mot alla스웨덴어독일어
스페인어
영어
Allt har sin tid스웨덴어
Tigerdrottningen
독일어
세르비아어
스페인어
영어
폴란드어
Alpha스웨덴어독일어
영어
Andromeda스웨덴어독일어
세르비아어
영어
폴란드어
Ansgar & Evelyne스웨덴어
The Hjärta & Smärta EP
독일어
영어 #1 #2 #3 #4
Ärlighet respekt kärlek스웨덴어
En plats i solen
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
프랑스어
핀란드어
Att presentera ett svin스웨덴어영어
Avtryck스웨덴어
Verkligen
독일어
영어
Bas riff스웨덴어
B-Sidor 95-00
독일어
영어 #1 #2
Before it all ends영어스웨덴어
Beredd på allt스웨덴어
Jag är inte rädd för mörkret
독일어
스페인어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
핀란드어
Berg & dalvana스웨덴어
Hagnesta Hill
독일어
스페인어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
Berlin스웨덴어
Tillbaka till samtiden
독일어
라트비아어
러시아어
스페인어
영어 #1 #2 #3
Beskyddaren스웨덴어
Hagnesta Hill
독일어
영어 #1 #2 #3
Bianca (eng)영어
Isola (English Version)
스웨덴어
Bianca.스웨덴어독일어
스페인어
영어 #1 #2 #3
카탈로니아어
Blåjeans.스웨덴어독일어
스페인어
영어 #1 #2 #3
Celsius스웨덴어
Isola
독일어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
Celsius (eng)영어
Isola (English Version)
스웨덴어
Chans스웨덴어
B-Sidor 95-00
독일어
세르비아어
영어 #1 #2
Columbus스웨덴어
Tillbaka Till Samtiden
독일어
라트비아어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3 #4
폴란드어
핀란드어
Cowboys스웨덴어
Hagnesta Hill
독일어
영어 #1 #2 #3
Cowboys (english version)영어
Hagnesta Hill
스웨덴어
December스웨덴어독일어
세르비아어
영어 #1 #2
폴란드어
프랑스어
Den andra sidan스웨덴어
Tigerdrottningen
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2
우크라이나어
폴란드어
프랑스어
Den döda vinkeln스웨덴어
Du & jag döden
네덜란드어
독일어
세르비아어
영어 #1 #2 #3 #4
폴란드어
Den osynlige mannen스웨덴어
Kent
영어 #1 #2 #3
Den sista sången스웨덴어
Då som nu för alltid
독일어
영어 #1 #2 #3 #4
폴란드어
프랑스어
헝가리어
Den vänstra stranden스웨덴어
Då som nu för alltid
독일어
영어 #1 #2
폴란드어
프랑스어
Det finns inga ord스웨덴어독일어
러시아어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3 #4 #5
폴란드어
프랑스어
핀란드어
헝가리어
Det kanske kommer en förändring스웨덴어
Generation Ex EP
Swedish (dialects)
세르비아어
영어
폴란드어
프랑스어
Din enda vän스웨덴어독일어
세르비아어
영어 #1 #2
폴란드어
Din skugga스웨덴어독일어
스페인어
영어 #1 #2
우크라이나어
Döda dagar스웨덴어
Kent
영어
Dom andra스웨덴어
Vapen & Ammunition
덴마크어
독일어
러시아어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3
우크라이나어
체코어
폴란드어
프랑스어
핀란드어
Dom som försvann스웨덴어
The hjärta & smärta EP
Asturian
독일어
세르비아어
스페인어 #1 #2
영어 #1 #2
이탈리아어
프랑스어
핀란드어
Du är ånga스웨덴어
Du & jag döden
독일어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
프랑스어
Du var min armé스웨덴어
Du & Jag döden (2005)
독일어
러시아어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
프랑스어
Duett스웨덴어
Vapen & Ammunition
세르비아어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
프랑스어
Egoist스웨덴어
CD Single
그리스어
독일어
세르비아어
스페인어 #1 #2
영어 #1 #2
우크라이나어
폴란드어
핀란드어
Elefanter스웨덴어
Tillbaka Till Samtiden
독일어
라트비아어
스페인어
영어 #1 #2
폴란드어
Elever스웨덴어
747 - Single
독일어
영어 #1 #2
Elite스웨덴어
Vapen och ammunition
영어 #1 #2 #3
Elvis스웨덴어
Isola
독일어
러시아어
영어 #1 #2
폴란드어
Elvis (eng)영어
Isola (English Version)
스웨덴어
En helt ny karriär II스웨덴어
B-Sidor 95-00
독일어
영어 #1 #2
En himmelsk drog스웨덴어Asturian
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2
카탈로니아어
폴란드어
En timme en minut스웨덴어
Verkligen
독일어
영어
Ensam lång väg hem스웨덴어
En plats i solen
네덜란드어
독일어 #1 #2
영어 #1 #2
폴란드어
Ensamheten스웨덴어
Röd
영어
폴란드어
프랑스어
Ensammast i Sverige스웨덴어
Tillbaka till Samtiden
독일어 #1 #2
라트비아어
영어 #1 #2
폴란드어
Ett år utan sommar스웨덴어영어 #1 #2
Ett tidsfördriv att dö för스웨덴어
Hagnesta Hill
영어
폴란드어
Falska profeter스웨덴어
Då som nu för alltid
독일어
영어
폴란드어
Färger på natten스웨덴어
Jag är inte rädd för mörkret
독일어
스페인어
영어
FF스웨덴어
Vapen & ammunition
Asturian
Swedish (dialects)
네덜란드어
독일어
세르비아어
스웨덴어
스페인어
영어 #1 #2 #3
카탈로니아어
폴란드어 #1 #2
프랑스어
핀란드어
Flen/Paris스웨덴어
The Hjärta & Smärta EP
독일어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
Förlåtelsen스웨덴어
Då som nu för alltid
독일어
세르비아어
영어 #1 #2
폴란드어
프랑스어
Frank스웨덴어
kent
독일어
영어
Gamla Ullevi스웨덴어
En plats i solen
독일어
영어 #1 #2
Generation Ex스웨덴어
Tillbaka Till Samtiden
독일어
라트비아어
세르비아어
영어 #1 #2
폴란드어
프랑스어
Gigi스웨덴어
Då som nu för alltid
독일어
영어
폴란드어
Glasäpplen스웨덴어
En plats i solen
독일어
스페인어
영어 #1 #2
프랑스어
Glider스웨덴어
Isola
독일어
영어 #1 #2
Glider (eng)영어
Isola (English Version)
독일어
스웨덴어
Godhet스웨덴어
Tigerdrottningen
독일어
세르비아어
스페인어
영어
우크라이나어
폴란드어
프랑스어
Gravitation스웨덴어
Verkligen
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2
Gummiband스웨덴어영어
Halka스웨덴어
Verkligen
독일어
영어 #1 #2
Håll ditt huvud högt스웨덴어독일어
영어
Håll i mig스웨덴어독일어
Hänsyn스웨덴어
Jag är inte rädd för mörkret
독일어
스페인어
영어 #1 #2
우크라이나어
Hjärtä스웨덴어
Röd
Asturian
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2
프랑스어
Hur jag fick dig att älska mig스웨덴어
Vapen & ammunition
독일어
러시아어
세르비아어
영어 #1 #2
프랑스어
idioter스웨덴어
Röd
독일어
러시아어
스페인어
영어 #1 #2 #3
If You Were Here영어
Isola (English Version)
스페인어
터키어
Indianer스웨덴어
Verkligen
독일어
영어
폴란드어
Ingen kommer att tro dig스웨덴어
Kent
영어 #1 #2 #3
Ingen kunde röra oss스웨덴어
Ingen kunde röra oss - Single
독일어
영어 #1 #2
폴란드어
Ingenting스웨덴어
Tillbaka Till Samtiden
독일어
라트비아어
러시아어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3 #4
폴란드어
프랑스어
Ingenting någonsin스웨덴어
Kent
영어 #1 #2 #3
Innan allting tar slut스웨덴어
Isola
독일어
스페인어 #1 #2
영어 #1 #2 #3
프랑스어
Innan himlen faller ner스웨덴어
Tigerdrottningen
독일어
러시아어
세르비아어
스페인어
영어
폴란드어
핀란드어
Insekter스웨덴어
Hagnesta Hill
독일어
스페인어
영어
Isis & Bast스웨덴어
Jag är inte rädd för mörkret
독일어
스페인어
영어 #1 #2
폴란드어
Ismael스웨덴어
En plats i solen
독일어 #1 #2
영어 #1 #2 #3 #4
헝가리어
Istället för ljud스웨덴어
Verkligen
영어
Jag ser dig스웨덴어
Jag är inte rädd för mörkret
독일어
스페인어
영어 #1 #2
페르시아어
Jag vill inte vara rädd스웨덴어
Kent
영어 #1 #2
Järnspöken스웨덴어독일어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
Je suis un kilomètre프랑스어
Panorama (2009)
영어
터키어
Kallt kaffe스웨덴어영어
Kärleken väntar스웨덴어
Vapen & Ammunition
덴마크어
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3 #4
프랑스어
핀란드어
Kevlar Soul영어
Hagnesta Hill (English Version)
스웨덴어
Kevlarsjäl스웨덴어
Hagnesta Hill
독일어
세르비아어
영어 #1 #2
폴란드어
프랑스어
Klåparen스웨덴어
Du Och Jag Döden
독일어
러시아어
스페인어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
Kräm (så nära får ingen gå)스웨덴어
Verkligen
영어 #1 #2
프랑스어
Krossa allt스웨덴어
Röd
독일어
스페인어
영어 #1 #2 #3
Kungen är död스웨덴어
Hagnesta Hill
독일어
라트비아어
러시아어
스페인어
영어 #1 #2
통가어
폴란드어
La Belle Epoque스웨덴어독일어
러시아어
세르비아어
스페인어 #1 #2
영어 #1 #2 #3
터키어
폴란드어
프랑스어
핀란드어
Lämnar스웨덴어영어
Längesen vi sågs스웨덴어영어
Längtan Skala 3:1스웨덴어독일어
영어
Låt dom komma스웨덴어
Jag är inte rädd för mörkret
독일어
영어 #1 #2
터키어
Lifesavers영어
Isola (English Version)
스웨덴어
Livrädd med stil스웨덴어영어
Livräddaren스웨덴어
Isola
영어 #1 #2
LSD, någon?스웨덴어
Tillbaka till Samtiden
독일어
라트비아어
리투아니아어
스페인어
영어 #1 #2
폴란드어
M스웨덴어
Max 500
독일어
스페인어
영어 #1 #2
폴란드어
프랑스어
Månadens erbjudande스웨덴어
Hjärta & Smärta EP
영어
Mannen i den vita hatten스웨덴어영어
Mannen i den vita hatten (16 år senare)스웨덴어독일어
영어
폴란드어
Mannen i den vita hatten (16 år senare) [med extraverser]스웨덴어
Du och jag döden
영어
Max 500스웨덴어
Du och jag döden
독일어
영어
프랑스어
Métropolitain프랑스어
Panorama (2009)
영어
터키어
Min värld스웨덴어
Tillbaka till Samtiden
러시아어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2
폴란드어
Minimalen스웨덴어
En plats i solen
독일어
세르비아어
영어 #1 #2
Mirage스웨덴어
Tigerdrottningen
네덜란드어
독일어
세르비아어
스페인어 #1 #2
영어 #1 #2
우크라이나어
터키어
폴란드어
Music Non Stop영어
Hagnesta Hill (English Version)
스웨덴어
스페인어
터키어
Musik non stop스웨덴어
Hagnesta Hill
Asturian
독일어
러시아어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2
Nålens öga스웨덴어영어
När det blåser på månen스웨덴어
Kent
독일어
스페인어
영어 #1 #2 #3
Nattpojken & Dagflickan스웨덴어
Då som nu för alltid
독일어
영어
Nihilisten스웨덴어영어
Noll스웨덴어
B-Sidor 95-00
독일어
영어 #1 #2
Nostromo스웨덴어
Best of
스페인어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
Ögon스웨덴어독일어
세르비아어
영어
Om du var här스웨덴어
Isola
Swedish (dialects)
독일어
세르비아어
스페인어 #1 #2
영어 #1 #2 #3 #4
프랑스어
Om du visste vad du ville스웨덴어
Best of
스페인어
영어 #1 #2
폴란드어
프랑스어
Om gyllene år스웨덴어영어
Önskar att någon...스웨덴어
B-Sidor 95-00
영어 #1 #2
Oprofessionell스웨덴어
Isola
영어 #1 #2
OWC스웨덴어
Isola
영어 #1 #2
OWC (eng)영어
Isola (English Version)
스웨덴어
På Drift스웨덴어스페인어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
På nära håll스웨덴어영어
Palace & Main스웨덴어
Du och jag döden
독일어
영어 #1 #2
프랑스어
Pärlor스웨덴어
Vapen & Ammunition
네덜란드어
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3 #4
우크라이나어
폴란드어
프랑스어 #1 #2
Passagerare스웨덴어
En plats i solen
독일어
영어 #1 #2
Petroleum스웨덴어
Jag är inte rädd för mörkret
독일어
스페인어
영어 #1 #2
우크라이나어
폴란드어
핀란드어
Pojken med hålet i handen스웨덴어독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3
Revolt III스웨덴어
Hagnesta Hill
라트비아어
영어
Revolt III (eng)영어
Hagnesta Hill (English Version)
스웨덴어
Rödljus스웨덴어독일어
세르비아어
영어 #1 #2
폴란드어
Romeo återvänder ensam스웨덴어
Du & jag döden
독일어
세르비아어
영어
폴란드어
Rosor & palmblad스웨덴어
Du & jag döden
독일어
영어
이탈리아어
Ruta 1스웨덴어
Jag är inte rädd för mörkret
독일어
스페인어
영어
Saker man ser스웨덴어
Isola
독일어
영어 #1 #2 #3
Silver스웨덴어
Best of
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2
폴란드어
Simmaren스웨덴어독일어
세르비아어
영어 #1 #2
폴란드어
Sjukhus스웨덴어
Röd
러시아어
영어 #1 #2
폴란드어
Skisser för sommaren스웨덴어
En plats i solen
독일어
영어 #1 #2
Skogarna스웨덴어
Tigerdrottningen
독일어
세르비아어
영어 #1 #2
우크라이나어
폴란드어
Skyll inte ifrån dig스웨덴어
Då som nu för alltid
독일어
영어
폴란드어
Slutsats스웨덴어독일어
영어 #1 #2
Socker스웨덴어
Vapen & Ammunition
독일어
러시아어
세르비아어
영어 #1 #2 #3 #4
폴란드어
프랑스어
Som vatten스웨덴어
Kent
영어 #1 #2 #3
Sömnen스웨덴어독일어
라트비아어
영어 #1 #2 #3
우크라이나어
Spökstad스웨덴어
B-Sidor 95-00
독일어
스페인어
영어 #1 #2
Stanna hos mig스웨덴어
Hagnesta Hill
독일어
라트비아어
영어
폴란드어
프랑스어
Stenbrott스웨덴어
Kent
영어 #1 #2
Stop me June (Little Ego)영어
Hagnesta Hill (English Version)
독일어
Stoppa Mig Juni (Lilla Ego)스웨덴어
Hagnesta Hill
*로마자 발음
독일어
영어 #1 #2 #3 #4
폴란드어
Sundance Kid스웨덴어
Vapen och Ammunition
독일어
러시아어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
프랑스어
Svart Snö스웨덴어
Tigerdrottningen
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3 #4
이탈리아어
폴란드어
핀란드어
Svarta Linjer스웨덴어
Röd
영어 #1 #2
폴란드어
Sverige스웨덴어
Vapen & ammunition
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3
우크라이나어
폴란드어
프랑스어
Tänd På스웨덴어
Jag är inte rädd för mörkret
독일어
스페인어
영어 #1 #2
Taxmannen스웨덴어
Röd
러시아어
영어 #1 #2 #3
Team building스웨덴어
En plats i solen
독일어 #1 #2
영어 #1 #2
Tennsoldater스웨덴어
Då som nu för alltid
독일어
영어
터키어
포르투갈어
Terapi스웨덴어
Best of
독일어
러시아어
스페인어 #1 #2
영어 #1 #2
폴란드어
The King is dead영어
Hagnesta Hill (English Version)
스웨덴어
Things she said영어
Isola (English Version)
스웨덴어
Thinner스웨덴어
Verkligen
독일어
영어
폴란드어
Tick tack스웨덴어
Columbus Single
영어
Töntarna스웨덴어
Röd
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2
Unprofessional영어
Isola (English Version)
스웨덴어
Utan dina andetag스웨덴어
B-sidor 95–00
그리스어
덴마크어
독일어
러시아어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2 #3 #4 #5
우크라이나어
터키어
폴란드어
프랑스어
핀란드어
헝가리어
히브리어
Vad två öron klarar스웨덴어
Kent
독일어
영어 #1 #2 #3
Våga vara rädd스웨덴어라트비아어
영어 #1 #2 #3
핀란드어
Välgärningar & illdåd스웨덴어
Du och jag döden
Swedish (dialects)
독일어
영어 #1 #2
폴란드어
Vals för satan (din vän pessimisten)스웨덴어
Röd
세르비아어
영어 #1 #2 #3 #4
폴란드어
프랑스어
Var är vi nu스웨덴어
Tigerdrottningen
Asturian
네덜란드어 #1 #2
독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2
우크라이나어
폴란드어
핀란드어
Varje gång du möter min blick스웨덴어
En plats i solen
Swedish (dialects)
독일어
영어 #1 #2
우크라이나어
Velvet영어
Isola (English Version)
스웨덴어
Verkligen스웨덴어영어
Vi är för alltid스웨덴어
Då som nu för alltid
독일어
스페인어
영어
포르투갈어
폴란드어
Vi är inte längre där스웨덴어그리스어
독일어
세르비아어
영어 #1 #2
폴란드어
프랑스어
헝가리어
Vi kan väl vänta tills imorgon스웨덴어
Verkligen
영어
Vi mot världen스웨덴어
The Hjärta & Smärta EP
독일어
영어 #1 #2
Vid din sida스웨덴어
Tillbaka till samtiden
독일어
라트비아어
영어 #1 #2
프랑스어
Vinter17스웨덴어폴란드어
Vinternoll2스웨덴어독일어
세르비아어
스페인어
영어 #1 #2
카탈로니아어
터키어
폴란드어
Vintervila스웨덴어
Vapen & ammunition
독일어
영어 #1 #2
폴란드어
Visslaren스웨덴어
Hagnesta Hill
영어 #1 #2
Vy från ett luftslott스웨덴어
Tillbaka till samtiden
독일어
라트비아어
영어 #1 #2
We need to eat영어
B-Sidor 95-00 (eng)
세르비아어
스웨덴어
Kent featuring lyrics번역
Ensemble - Sa raison d'être프랑스어영어
코멘트