Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     우크라이나와 함께하세요!
  • Klapa Rišpet

    More Moje

공유하다
글꼴 크기
원래 가사

More Moje lyrics

Tija bi joj reć, ma mi fale riči
pred lipoton njenom mučin ka i stina
tija bi joj reć, ali kad je vidin
srce ka da stane, grlo glasa nima
 
[Refren]
More moje, more plavo
reci noćas mojoj dragoj
da je jubin srcen cilin
i da samo za nju živin
More moje, ti joj kaži
da je za me cvit najdraži
i da će mi procvast duša
ako njene usne kuša
 
Tija bi joj reć, ali kad je vidin
srce ka da stane, grlo glasa nima
 
[Refren]
 

 

Klapa Rišpet: 상위 3
“More Moje”의 번역에 협력해 주세요
코멘트
Read about music throughout history