L'italiano (히브리어 번역)

Advertisements
히브리어 번역히브리어
A A

אני חוזר הביתה

Versions: #1#2
אני חוזר הביתה,
אני והגיטרה,
אני חוזר הביתה
והדרך שרה.
 
בתוך מטוס בין ארץ ושמיים
קורא עיתון, הזמן עובר בינתיים,
ודיילות שמטיילות
ושואלות בשני קולות
מה בא לי - מיץ או יין.
אני יושב בין עננים ומים
ולשעה קלה עוצם עיניים
ומתאר ומשחזר
ומנסה להיזכר
באנשים בבית.
לא, לא יכול יותר, אני משתגע,
פתאום אני כל כך מתגעגע
רמקול מודיע - עוד מעט ונגיע.
 
אני חוזר הביתה
אני וחוזר אלייך,
אני חוזר הביתה
ולשמש בעינייך.
אני חוזר הביתה,
אני והגיטרה,
אני חוזר הביתה
והדרך שרה.
 
אני יושב בין ארץ ושמיים
פותר תשבץ, מיישר הרגלים,
"נא להדק חגורות
ולתוך מאפרות
לזרוק סיגריות בוערות."
עכשיו נותרו ודאי דקה או שתיים
הנה הלחץ הזה באוזניים
ליבי דוהר וממהר
איני יכול להתגבר -
עוצם עיניים.
באדמה המטוס כבר נוגע,
פתאום אני כל כך מתגעגע -
אני למטה -
הנה באתי הביתה.
 
אני חוזר הביתה
אני חוזר אליך,
אני חוזר הביתה
ולשמש בעינייך.
אני חוזר הביתה,
אני והגיטרה,
אני חוזר הביתה
והדרך שרה.
 
투고자: Tom RuffTom Ruff, 月, 05/06/2017 - 08:34
번역 소스:
https://lyricstranslate.com/ko/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%96%D7%A8
이탈리아어이탈리아어

L'italiano

"L'italiano"의 다른 번역
히브리어 Tom Ruff
Toto Cutugno: Top 3
코멘트