La Gozadera (베트남어 번역)

Advertisements
베트남어 번역베트남어
A A

Bữa tiệc lớn

Miami khẳng định nó cho chúng tôi
Gente de Zona!
Puerto Rico đã đem nó cho chúng tôi
Miami khẳng định nó cho chúng tôi
Gente de Zona!
Puerto Rico đã đem nó cho chúng tôi
Marc Anthony
Cộng hòa Dominicana đã nghe
Và anh và tôi đều đến từ vùng Caribbean
 
Khi bữa tiệc lớn bắt đầu, Miami khẳng định nó cho chúng tôi
Và với những hạt cơm và đậu, Puerto Rico đã đem nó cho chúng tôi
Và với những tiếng trống kèn merengue, Cộng hòa Dominicana đã nghe
Với Mexico, Colombia và Venezuela
Và anh và tôi đều đến từ vùng Caribbean
Nghe đây!
 
Thứ đấy rất hoang dại, thứ đấy là chia ra
Peru với Honduras, Chile với Argentina
Panama mang tới zandunga, Ecuador với bilirrubina
Và Uruguay với Paraguay, anh em với Costa Rica
 
Bolivia đang tới đây, Brazil đang trên đường sẵn rồi
Thế giới đang hòa chung với người Mỹ Latin.
 
Khi bữa tiệc lớn bắt đầu, Miami khẳng định nó cho chúng tôi
Và với những hạt cơm và đậu, Puerto Rico đã đem nó cho chúng tôi
Và với những tiếng trống kèn merengue, Cộng hòa Dominicana đã nghe
Với Mexico, Colombia và Venezuela
Và anh và tôi đều đến từ vùng Caribbean
 
Khi bữa tiệc lớn bắt đầu, Miami khẳng định nó cho chúng tôi
Và với những hạt cơm và đậu, Puerto Rico đã đem nó cho chúng tôi
Và với những tiếng trống kèn merengue, Cộng hòa Dominicana đã nghe
Với Mexico, Colombia và Venezuela
Và anh và tôi đều đến từ vùng Caribbean
Marc Anthony!
 
Cố lên Guatemala, bữa tiệc đang đợi bạn
Gọi Nicaragua, El Salvador chen hàng vào
Tôi hát từ Cuba và thế giới đều hiểu
Nếu anh là người Mỹ Latin, cầm lấy lá cờ
Ở đâu?
 
Khi bữa tiệc lớn bắt đầu, Miami khẳng định nó cho chúng tôi
Và với những hạt cơm và đậu, Puerto Rico đã đem nó cho chúng tôi
Và với những tiếng trống kèn merengue, Cộng hòa Dominicana đã nghe
Với Mexico, Colombia và Venezuela
Và anh và tôi đều đến từ vùng Caribbean
 
Khi bữa tiệc lớn bắt đầu, Miami khẳng định nó cho chúng tôi
Và với những hạt cơm và đậu, Puerto Rico đã đem nó cho chúng tôi (người Puerto Rico)
Và với những tiếng trống kèn merengue, Cộng hòa Dominicana đã nghe
Với Mexico, Colombia và Venezuela
Và anh và tôi đều đến từ vùng Caribbean
 
Cho các đồng chí, đi nào
Sao thế, người anh em?
Không ai đưa chúng ta xuống từ đây
Để ở đây
Nhìn cách tôi tận hưởng nè
Tôi nói rồi
Gente de Zona!
Anh biết không
Điều tuyệt nhất nghe được hôm nay
 
투고자: The DoraemonsThe Doraemons, 木, 07/06/2018 - 08:05
스페인어스페인어

La Gozadera

코멘트