La peccatrice (L'arte di fingere) (불가리아어 번역)

Advertisements
이탈리아어

La peccatrice (L'arte di fingere)

Raccontami le storie le più accattivanti,
raccontami dei giorni passati insieme a me,
di questo amore appeso a una menzogna
che brucia ancora.
 
Raccontami che l'aria che respiro è rarefatta come te
e che continuerai a innamorarti come allora.
 
Ma non sei tu,
tu
a farmi ridere e piangere
ancora.
 
Non sarai tu,
non ci sei più,
ma puoi mentirmi un'altra volta
e far l'amore quanto basta.
 
Sono io che non ti amo,
sono io che non perdono,
mascherata, confusa,
disillusa più di te.
 
Sono io la peccatrice,
sarò io la più felice,
abbracciata
ad ogni debolezza.
 
Raccontami una storia, la più appassionata,
e fingi che l'amore non è passato mai
davanti a questo fuoco incandescente
che brucia ancora.
 
E puoi accarezzarmi i capelli come un battito di vento
e prova a imbarazzarti di un silenzio come la tua prima volta.
 
Ma non sei tu,
non ci sei più.
Se vuoi far finta un'altra volta,
sarà quel poco che ci basta.
 
Ma sono io che non ti amo,
sono io che non perdono,
mascherata, confusa,
ma sicura più di te.
 
Sono io la peccatrice,
sarò io quella più felice,
aggrappata
ad ogni tenerezza.
 
Innamorata, delusa
di sicuro più di te.
 
Sono io quella che ama,
sono io quella che non perdona.
Adesso abbracciami, accarezzami
perché questa è l'arte di fingere.
 
투고자: OndagordantoOndagordanto, 土, 09/02/2019 - 11:56
최종 수정: OndagordantoOndagordanto, 木, 14/03/2019 - 13:09
Align paragraphs
불가리아어 번역

Грешницата (Изкуството да се преструваме)

Разказвай ми най-увлекателните истории,
разказвай ми за дните, прекарани с мен,
за тази любов, висяща за една лъжа,
която още гори.
 
Разказвай ми как въздухът, който дишаш, е разреден като теб
и че ще продължаваш да се влюбваш както тогава.
 
Но няма ти,
ти
да ме разсмиваш и разплакваш
отново.
 
Няма да си ти –
вече не си тук,
но можеш още веднъж да ме излъжеш
и да ме любиш колкото е достатъчно.
 
Аз съм тази, която не те обича;
аз съм тази, която не прощава –
престорена, объркана,
по-разочарована от теб.
 
Аз съм грешницата;
аз ще бъда най-щастливата –
отдадена
на всяка слабост.
 
Разкажи ми някоя история – най-страстната,
и се преструвай, че любовта никога не се е случвала
пред този буен огън,
който още гори.
 
Можеш да ми галиш косите като полъха на вятър
и се опитай да се смутиш от мълчанието като първия ти път.
 
Но няма да си ти –
вече не си тук.
Ако искаш още веднъж да се преструваш,
това ще бъде малкото, което ни стига.
 
Само че аз съм тази, която не те обича;
аз съм тази, която не прощава –
престорена, объркана,
но по-сигурна от теб.
 
Аз съм грешницата;
аз ще бъда най-щастливата –
здраво захваната
за всяка нежност.
 
Влюбена, разочарована
със сигурност повече от теб.
 
Аз съм тази, която обича;
аз съм тази, която не прощава.
Сега ме прегърни, милвай ме,
защото това е изкуството да се преструваме.
 
EN: If you have any suggestions about improving a translation (even if I haven't enabled the proofreading option), feel free to do so, I'll be really grateful for your help. In case you would like to use any of my translations anywhere, all I would like you to do in return is nothing but to mention where you've taken it from, and to notify me if possible. After all, other people's content should be given proper credit, right?
BG: Ако в някой превод има нещо, което не ви звучи добре (дори и да не съм включил опцията за проверка на превода), не се стеснявайте да ми кажете – ще съм благодарен за помощта. В случай че бихте искали да използвате който и да е от преводите ми някъде, бъдете така добри да споменете откъде сте го взели и по възможност да ме уведомите. Все пак чуждият труд е редно да се цени, нали така?
투고자: OndagordantoOndagordanto, 木, 14/03/2019 - 13:20
Patty Pravo: Top 3
See also
코멘트