Nganasan

Translations to and from
아티스트언어
SilentRebel83Mother영어 → Nganasan
Valentina KosterkinaДеркуптиэ нюо бəлы | Derkuptiè nûo bəlyNganasan → 프랑스어
Ekaterina KosterkinaКундә нанә люмкүӈанду”? | Kundә nanә lûmkuŋanduɣ?Nganasan → 프랑스어
Nganasan FolkСитəбы бəлы Халауди" сяӡуты"ə | Sitəby bəly Halaudiɣ sâðutyɣəNganasan → 러시아어
Nganasan FolkСолатӱи" ӈааӈку (ситəбы бəлы) | Solatüiɣ ŋaaŋku (sitəby bəly)Nganasan → 러시아어
Nganasan FolkТəə чухəгӱəны мунудюə | Təə čuhəgüəny munudûəNganasan → 러시아어
Den'čude MirnykhKәйӈәйся | KәjŋәjsâNganasan → 프랑스어
Syku JarockajaӇонәнә бәлы | ŋoŋәnә bәlyNganasan → 프랑스어
Syku JarockajaМәнә тәнә әрәкәрәмәны мәнюнтүм | Mәnә tәnә әrәkәrәmәny mәnûtümNganasan → 프랑스어