Leyla (중국어 번역)

쿠르드어(쿠르만지)
쿠르드어(쿠르만지)
A A

Leyla

Nаvа Dаwetê
Serê gowendê
Leylа min xweş tê
Dilê min ketê
 
Leylа min tu çаwreşа min
Evînа min tu bermаlyа min
Leylа leylа leylа
 
Gowend belа bû
Leylа min wundа bû
Leylа min kudа çû
Hаlê min xirаb bû
 
투고자: BakurBakur, 月, 12/10/2020 - 19:37
중국어 번역중국어
문단 정렬

莱拉

婚礼中场
(一种库尔德民间舞蹈)之初
我的莱拉婆娑起舞
深入我心
 
我的莱拉目光深邃
亲爱的,你就是我的最终归宿
莱拉,莱拉,莱拉
 
Govend(一种库尔德民间舞蹈)接近尾声
我的莱拉不见踪影
她去向何方?
我惶恐不安
 
고마워요!
감사 1회 받음
투고자: Papi MarcoPapi Marco, 日, 17/10/2021 - 07:31
"Leyla"의 번역
중국어 Papi Marco
Enes Kaçmaz: 상위 3
코멘트
Read about music throughout history