Advertisements

The Lion King (OST) [2019] 가사

가사번역요청
Be Prepared영어video
The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack) (2019)
이탈리아어
프랑스어
Can You Feel the Love Tonight영어video
The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack) (2019)
스페인어
이탈리아어
프랑스어
Chờ Thời Cơ [Be Prepared]베트남어video영어
Ciclo Sem Fim/Nants' Ingonyama [The Circle of Life/Nants'] (Brazilian Portuguese)포르투갈어, 줄루어video
Ciclo Sem Fim/Nants' Ingonyama [The Circle of Life/Nants'] (European Portuguese)포르투갈어, 줄루어video
Circle of Life/Nants' Ingonyama영어, 줄루어video
The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack) (2019)
프랑스어
Có Nghe Chăng Tiếng Yêu Đêm Nay [Can You Feel The Love Tonight]베트남어video영어
Cuộc Đời Như Vòng Xoay [Circle of Life]베트남어, 줄루어video영어
Dam wam znak [Be Prepared]폴란드어video영어
프랑스어
De kringloop van het leven/Nants ingonyama [Circle of Life/Nants' ingonyama]네덜란드어, 줄루어video
The Lion King: Originele Vlaamse Soundtrack
Der ewige Kreis/Nants' Ingonyama [The Circle of Life/Nants' Ingonyama]독일어, 줄루어video
Der Löwe schläft heut Nacht [The Lion Sleeps Tonight]독일어, Swahilivideo러시아어
Dormido está el león [The Lion Sleeps Tonight] (Castilian Spanish)스페인어video러시아어
영어
이탈리아어
프랑스어
El ciclo de la vida/Nants' Ingonyama [Circle of Life/Nants' Ingonyama] (Castilian Spanish)스페인어, 줄루어video영어
El Ciclo sin Fin [The Circle Of Life] (Latin Spanish)스페인어, 줄루어video
El león rey duerme ya [The Lion Sleeps Tonight] (Latin Spanish)스페인어video러시아어
영어
이탈리아어
Elämän tie/Nants' Ingonyama [Circle of Life/Nants' Ingonyama]핀란드어, 줄루어video
Leijonakuningas (Alkuperäinen Suomalainen Soundtrack)
영어
En värld full av liv/Nants' Ingonyama [The Circle of Life/Nants' Ingonyama]스웨덴어video영어
이탈리아어
En verden af liv/Nants' Ingonyama [The Circle of Life/Nants' Ingonyama]덴마크어, 줄루어video
Erinnere dich [Remember]독일어, 줄루어video이탈리아어
Es la noche del amor [Can You Feel the Love Tonight] (Castilian Spanish)스페인어video
Esta noche es para amar [Can You Feel The Love Tonight] (Latin Spanish)스페인어video
Esta noite o amor chegou [Can You Feel The Love Tonight] (European Portuguese)포르투갈어video
Eu mal posso esperar para ser rei [I Just Can't Wait To Be King] (European Portuguese)포르투갈어video
Føl hvordan dit liv bli'r fyldt [Can You Feel The Love Tonight]덴마크어video
Gør jer klar [Be Prepared]덴마크어video
Hakuna Matata영어video
The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack) (2019)
이탈리아어
Hakuna Matata (Brazilian Portuguese)포르투갈어video
Hakuna Matata (Castilian Spanish)스페인어video영어
프랑스어 #1 #2
Hakuna Matata (Danish)덴마크어video
Hakuna Matata (European Portuguese)포르투갈어video영어
프랑스어
Hakuna Matata (Finnish)핀란드어video
Leijonakuningas (Alkuperäinen Suomalainen Soundtrack)
Hakuna Matata (French)프랑스어video
Le Roi Lion (Bande Originale Française du Film) (2019)
스페인어
포르투갈어
영어
Hakuna Matata (German)독일어video
Hakuna Matata (Italian)이탈리아어video
Hakuna Matata (Latin Spanish)스페인어video
Hakuna Matata (Polish)폴란드어video
Hakuna Matata (Swedish)스웨덴어video
Hazır olun [Be Prepared]터키어video영어
I Just Can’t Wait to Be King영어video
The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack) (2019)
프랑스어
Ich will jetzt gleich König sein [I Just Can't Wait To Be King]독일어video
Il cerchio della vita/Nants' Ingonyama [Circle of life/Nants' Ingonyama]이탈리아어, 줄루어video영어
Il leone si è addormentato [The Lion Sleeps Tonight]이탈리아어video러시아어
영어
프랑스어
Je voudrais déjà être roi [I Just Can't Wait To Be King]프랑스어video
Le Roi Lion (Bande Originale Française du Film) (2019)
영어
Känn En Doft Av Kärleken [Can You Feel the Love Tonight]스웨덴어video영어
Kann es wirklich Liebe sein [Can You Feel The Love Tonight]독일어video
Krąg życia/Nants' Ingonyama [The Circle of Life/Nants' Ingonyama]폴란드어, 줄루어video
L'amore è nell'aria stasera [Can You Feel the Love Tonight]이탈리아어video
L'amour brille sous les étoiles [Can You Feel the Love Tonight] 프랑스어video
Le Roi Lion (Bande Originale Française du Film) (2019)
영어
L'histoire de la vie/Nants' Ingonyama [Circle of Life/Nants' Ingonyama]프랑스어, 줄루어video
Le Roi Lion (Bande Originale Française du Film) (2019)
영어
이탈리아어
Le lion s'endort ce soir [The Lion Sleeps Tonight]프랑스어video
Le Roi Lion (Bande Originale Française du Film) (2019)
러시아어
이탈리아어
Lew stary mocno śpi [The Lion Sleeps Tonight]폴란드어video
Livets sirkel/Nants' Ingonyama [The Circle of Life/Nants' Ingonyama]노르웨이어video영어
이탈리아어
Ljubav je u vazduhu | Љубав је у ваздуху [Can you feel the love tonight]세르비아어video
Løvesang [The Lion Sleeps Tonight]덴마크어video영어
이탈리아어
Mbube줄루어video영어
이탈리아어
N'oublie pas [Remember]프랑스어, 줄루어video
Le Roi Lion (Bande Originale Française du Film) (2019)
러시아어
스페인어
영어
이탈리아어
프랑스어
Nesta noite o amor chegou [Can You Feel The Love Tonight] (Brazilian Portuguese)포르투갈어video
Never Too Late영어, 줄루어video
The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack) (2019)
스페인어
프랑스어
O que eu quero mais é ser rei [I Just Can't Wait To Be King] (Brazilian Portuguese)포르투갈어video
Pieśń o miłości [Can You Feel The Love Tonight]폴란드어video영어
Pour toi [Spirit]프랑스어video
Le Roi Lion (Bande Originale Française du Film) (2019)
영어
Preparados [Be Prepared] (European Portuguese)포르투갈어video
Preparaos [Be Prepared] (Castilian Spanish)스페인어video영어
프랑스어
Quem dorme é o leão [The Lion Sleeps Tonight] (Brazilian Portuguese)포르투갈어video러시아어
영어
이탈리아어
Quem dorme é o leão [The Lion Sleeps Tonight] (European Portuguese)포르투갈어video영어
Recuerda [Remember] (Castilian Spanish)스페인어, 줄루어video러시아어
영어
프랑스어
Remember영어, 줄루어video
The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack) (2019)
영어
Ricordo [Remember]이탈리아어, 줄루어video
Sarò re [Be Prepared]이탈리아어video프랑스어
Se preparem [Be Prepared] (Brazilian Portuguese)포르투갈어video이탈리아어
Seid bereit [Be Prepared]독일어video영어
이탈리아어
프랑스어
Snart är det jag som är kung [I Just Can't Wait To Be King]스웨덴어video영어
Soyez prêtes [Be Prepared]프랑스어video
Le Roi Lion (Bande Originale Française du Film) (2019)
영어
이탈리아어
Spirit영어video이탈리아어
Spirit (German)독일어video영어
이탈리아어
프랑스어
Sta paraat [Be Prepared]네덜란드어video
The Lion King - Originele Nederlandstalige Soundtrack
영어
프랑스어
Sta paraat [Be Prepared] (Flemish)Dutch dialectsvideo
The Lion King - Originele Vlaamse Soundtrack
영어
프랑스어
Strasznie już być tym królem chcę [I Just Can't Wait To Be King]폴란드어video
The Lion Sleeps Tonight영어, Swahilivideo
The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack) (2019)
러시아어
Tunnetko tään rakkauden? [Can You Feel The Love Tonight]핀란드어video
Leijonakuningas (Alkuperäinen Suomalainen Soundtrack)
영어
Var beredd [Be Prepared]스웨덴어video
Lejonkungen - Svenskt Original Soundtrack (2019)
Vi husker [Remember]덴마크어, 줄루어video
Vím, že nám noc lásku dá [Can You Feel The Love Tonight]체코어video영어
Vive [Spirit] (Latin Spanish)스페인어video
Voglio diventare presto un re [I Just Can't Wait to Be King]이탈리아어video프랑스어
Voimaa [Spirit]핀란드어video영어
Voy a ser el rey león [I Just Can't Wait to Be King] (Castilian Spanish)스페인어video포르투갈어
프랑스어 #1 #2
Vær beredt [Be Prepared]노르웨이어video
The Lion King - Norsk Original Soundtrack (2019)
Yo quisiera ya ser el rey [I Just Can't Wait to Be King] (Latin Spanish)스페인어video영어
프랑스어
¡Listos ya! [Be Prepared] (Latin Spanish)스페인어video영어
Будем ждать | Budem zhdat' [Be Prepared]러시아어video*그 외
Круг жизни/Nants' Ingonyama | Krug zhizni/Nants' Ingonyama [Circle of Life/Nants' Ingonyama]러시아어, 줄루어video
Сердце Ты Любви Открой | Serdtse Ty Lyubvi Otkroy [Can You Feel the Love Tonight]러시아어video
скорее бы мне стать королём | Skoreye by mne stat korolom [I Just Can't Wait To be King]러시아어video*로마자 발음
Хакуна Матата [Hakuna Matata]러시아어video
גלגל החיים | Galgal hachayim [The Circle of Life/Nants' Ingonyama]히브리어, 줄루어영어
จงเตรียมพร้อม | Cng terīymphr̂xm [Be Prepared]태국어video
"The Lion King" Thai Original Motion Picture Soundtrack
*로마자 발음
영어
วิถีของชีวี | Withee khong cheewit [Circle of Life/Nants Ingonyama]태국어video
"The Lion King" Thai Original Motion Picture Soundtrack
*로마자 발음
영어
ฮาคูน่า มาทาท่า | Hakuna Matata [Hakuna Matata]태국어video
"The Lion King" Thai Original Motion Picture Soundtrack
*로마자 발음
영어
เจ้าสิงโตหลับทั้งคืน | Cêā s̄ingto h̄lạb thậng khụ̄n [The Lion Sleeps Tonight]태국어video*로마자 발음
영어
เธอรู้สึกถึงรักหรือเปล่า | Ṭhex rū̂s̄ụk t̄hụng rạk h̄rụ̄x pel̀ā [Can You Feel The Love Tonight]태국어video
"The Lion King" Thai Original Motion Picture Soundtrack
*로마자 발음
영어
เมื่อไรได้เป็นคิง | Meụ̄̀xrị dị̂ pĕn khing [I Just Can't Wait To Be King]태국어video
"The Lion King" Thai Original Motion Picture Soundtrack
*로마자 발음
영어
生命循环 | Shēngmìng xúnhuán [The Circle of Life/Nants' Ingonyama] (China)중국어, 줄루어video영어
生生不息 | Shēngshēng bù xī [The Circle of Life/Nants' Ingonyama] (Taiwan)중국어, 줄루어video영어
這夜晚愛情到來 | Zhè yè wǎn ài qíng dào lái [Can You Feel The Love Tonight] (China)중국어video영어
靈魂 | Línghún [Spirit] (Taiwan)중국어video영어
자연의 섭리 | Jayeone seolli [The Circle of Life/Nants' Ingonyam]한국어video영어
The Lion King (OST) [2019] featuring lyrics번역
Sofia Carson - Ciclo Sin Fin스페인어, 줄루어video
El Rey León (Banda Sonora Original en Español)
Beyoncé - Spirit영어, Swahilivideo
"The Lion King" soundtrack
그리스어
네덜란드어
스페인어
터키어
Adi Cohen - רוח | Ruach [Spirit]히브리어video*로마자 발음
The Lion King (OST) [2019] also performed번역
Beauty and the Beast (OST) - Stia Con Noi [Be Our Guest]이탈리아어video
Related to The Lion King (OST) [2019]설명
The Lion King (OST)아티스트Remake on the animated film The Lion King (1994).
The Lion King (OST) [2019] 받아쓰기를 요청
Hakuna Matata (in 28 Languages) *그 외 video
Main banoon raja aaj hi [I Just Can't Wait To Be King] 힌디어 video
Sher toh so raha hain [The Lion Sleeps Tonight] 힌디어 video
Hakuna Matata (Hindi) 힌디어 video
Nene Raja yeppudowthaanu [I Just Can't Wait To Be King] Telugu video
Siddhama [Be Prepared] Telugu video
Hakuna Matata (Telugu) Telugu video
Kanule veechenuga nee kosam inn nalu [Can You Feel The Love Tonight] Telugu video
Kaattukulle raak kaattukulle [The Lion Sleeps Tonight] Tamil video
Por thodu [Be Prepared] Tamil video
Naan Raja aagapporene [I Just Can't Wait To Be King] Tamil video
Hakuna Matata (Tamil) Tamil video
Makhabbat ynin tynda [Can you feel the love tonight] 카자흐스탄어 video
Omir Shenberi/Nants’ Ingonyama [Circle of Life] 카자흐스탄어 video
Érzed már a szív szavát [Can You Feel The Love Tonight] 헝가리어 video
Ho Taiyyar (Be Prepared) - Hindi 힌디어 video
Αγάπη νιώσε στη νυχτιά | Agápi nióse sti nychtiá [Can you feel the love tonight] 그리스어 video
Fyll ditt sinn med kjærlighet [Can You Feel the Love Tonight] 노르웨이어 video
Espírito [Spirit] (Brazilian Portuguese) 포르투갈어 video
Espírito [Spirit] (European Portuguese) 포르투갈어 video
Sẽ Đến Ngày Ta Lên Ngôi [I Just Can't Wait To Be King] 베트남어 video
Rừng Xanh Không Sư Tử [The Lion Sleeps Tonight] 베트남어 video
Hào Khí Thảo Nguyên [Spirit] 베트남어 video
Hakuna Matata (Vietnamese) 베트남어 video
睡夢中 | Shuì mèngzhōng [The Lion Sleeps Tonight] (Taiwan) 중국어 video
等不及想當王 | Děng bùjí xiǎng dāng wáng [I Just Can't Wait To Be King] (Taiwan) 중국어 video
快準備 | Kuài zhǔnbèi [Be Prepared] (Taiwan) 중국어 video
哈庫納瑪塔塔 | Hakuna Matata [Hakuna Matata] (Taiwan) 중국어 video
唯一所愛 | Wéiyī suǒ ài [Can You Feel The Love Tonight] (Taiwan) 중국어 video
Can You Feel The Love Tonight (Tamil) Tamil video
사랑으로 가득한 이 밤을 느껴요 | Salang-eulo gadeughan i bam-eul neukkyeoyo [Can You Feel The Love Tonight] 한국어 video
The Lion Sleeps Tonight (Korean) 한국어 video
하쿠나 마타타! [Hakuna Matata] 한국어 video
준비해 | Junbihae [Be Prepared] 한국어 video
어서 빨리 왕 되고파! | Eoseo ppalli wang doegopa ! [I Just Can't Wait To Be King] 한국어 video
प्यार की यह शाम है | Pyaar kee yah shaam hai [Can You Feel The Love Tonight] 힌디어 video
ज़िंदगी डोर-सी | Zindagi Dor Si [The Circle of Life/Nants' Ingonyama] 힌디어 video
வாழ்க்கையே வட்டமாய் (Vaazhkaiye vattamaai)/Nants' Ingonyama [Circle of Life] Tamil video
哈库呐玛塔塔 | Hakuna Matata [Hakuna Matata] (China) 중국어 video
今夜狮子在这里休息 | Jīnyè shīzi zài zhèlǐ xiūxí [The Lion Sleeps Tonight] (China) 중국어 video
准备好 | Zhǔnbèi hǎo [Be Prepared] (China) 중국어 video
我等不及当狮子王 | Wǒ děng bùjí dāng shīzi wáng [I Just Can't Wait To Be King] (China) 중국어 video
He Lives In You 줄루어 video
The Lion King (Original Motion Picture Soundtrack) (2019)
코멘트