Advertisements

Lu camminu di la vidda (프랑스어 번역)

검토 요청
Sardo-Corsican (Sassarese)
Sardo-Corsican (Sassarese)
A A

Lu camminu di la vidda

I la vidda niscunu arrindì si pò,
i la vidda li difficusthai vi sò,
ma un surrisu, una paràura pò aggiudà,
un cunsigliu da gà voi bè hai d’aischusthà.
Lo soggu, no è fàziri, è suzzessu, amiggu, puru a me,
ma v’hai di pruvà, vi debi pinsà, lu sori abarà a turrà.
 
Ma no hai di pirdhì mai la firiziddai,
cun curaggiu poi no rassignatti mai,
v’è Deu i lu zeru chi ti vedi, eddu è affaccu a te.
E li sogni chi tu i lu carasciu hai,
chissi zerthu non abbandunalli mai
e chissa vidda chi hai sunniaddu l’abarai puru tu.
Turrarà puru pai te siriniddai.
 
Si l’azzada è longa no ti lamintà,
infondu dugn’omu è naddu pa luttà,
ponidì un traguardhu e cuntinua a currì
acchì soru cumbattendi poi vinzì.
Vedarai tuttu più beddu e tandu lu cumprendarai
chi torri a nascì, chi torri a vibì candu torri a surridì.
 
Ma no hai di pirdhì mai la firiziddai…
 
투고자: HampsicoraHampsicora, 日, 11/04/2021 - 11:59
프랑스어 번역프랑스어
문단 정렬

Le chemin de la vie

Dans la vie, personne ne peut abandonner,
dans la vie, il y a des difficultés,
mais un sourire, un mot peuvent aider,
tu devrais prendre conseil auprès de quelqu'un que tu aimes.
Je sais, ce n'est pas facile, mon ami, ça m'est arrivé aussi,
mais tu dois essayer, tu dois penser que le soleil se lèvera à nouveau.
 
Mais tu ne dois jamais perdre le bonheur,
avec du courage, tu ne peux jamais abandonner,
il y a Dieu au ciel qui te voit, il est à côté de toi.
Et tes rêves de toute une vie,
bien sûr, ne les abandonne jamais
et tu auras cette vie dont tu as rêvé.
Et pour toi aussi, la sérénité sera de retour.
 
Ne te plains pas si la montée est longue,
après tout, tout homme est né pour se battre,
fixe-toi un objectif et continue à courir
parce que c'est seulement si tu te bats que tu peux gagner.
Tu verras tout plus beau, et alors tu comprendras
que tu renaîtras, tu revivras quand tu souriras de nouveau.
 
Mais tu ne dois jamais perdre le bonheur...
 
고마워요!
감사 3회 받음
투고자: alain.chevalieralain.chevalier, 日, 11/04/2021 - 15:36
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
코멘트
Read about music throughout history