Advertisements

maNga 가사

가사번역요청
1000 Parça터키어video
X
영어
헝가리어
Alışırım Gözlerimi Kapamaya터키어video
Şehr-i Hüzün - 2009
그리스어
독일어
러시아어
스페인어
영어
페르시아어
헝가리어
All We Need Is Everyone영어video
MaNga - 2013
러시아어
터키어
헝가리어
Ben Bir Palyaçoyum터키어video
E-Akustik - 2012
러시아어
영어 #1 #2
헝가리어
Beni Benimle Bırak터키어video
Şehr-i Hüzün - 2009
그리스어 #1 #2
독일어
러시아어 #1 #2
스웨덴어
스페인어
아제르바이잔어
영어 #1 #2 #3 #4
이탈리아어
인도네시아어
페르시아어
폴란드어
프랑스어
헝가리어 #1 #2
Beni Unutma터키어video
İyilik Güzellik Spor - 2011
그리스어
러시아어
영어
인도네시아어 #1 #2
프랑스어
헝가리어
Bensiz Sen터키어러시아어
영어
포르투갈어
헝가리어
Bir Kadın Çizeceksin터키어video
MaNga+ - 2006
독일어
러시아어 #1 #2
스페인어
에스토니아어
영어 #1 #2 #3
크로아티아어
핀란드어
헝가리어 #1 #2
네덜란드어
Bir Varmış Bir Yokmuş터키어video
Işıkları Söndürseler Bile
러시아어
영어 #1 #2
헝가리어
Bitti Rüya터키어video
MaNga+ - 2006
그리스어
독일어
러시아어
스페인어
영어 #1 #2
이탈리아어
인도네시아어
프랑스어
헝가리어 #1 #2
Bize müsaade ettim터키어video
Işıkları Söndürseler Bile
불가리아어
영어
헝가리어
Cevapsız Sorular터키어video
Şehr-i Hüzün - 2009
그리스어
독일어
러시아어 #1 #2
루마니아어
스페인어
아랍어
아제르바이잔어
영어 #1 #2 #3 #4
이탈리아어
인도네시아어
페르시아어
프랑스어
헝가리어 #1 #2
Dön Bak Dünyaya터키어video영어
Dünyanın Sonuna Doğmuşum터키어video
Şehr-i Hüzün - 2009
독일어
러시아어
영어 #1 #2 #3
폴란드어
헝가리어
스페인어
Dursun Zaman터키어video
Manga - 2004
그리스어
네덜란드어 #1 #2
독일어
러시아어 #1 #2
루마니아어
세르비아어
스페인어
아제르바이잔어
영어
인도네시아어
체코어
폴란드어
프랑스어
헝가리어 #1 #2
크로아티아어
Eğrisi Doğrusu터키어video
13 Düet - 2013
영어
헝가리어
En Güzel Şarkım터키어video
Işıkları Söndürseler Bile
러시아어
영어 #1 #2
헝가리어
Eriyorum Nihayete터키어video
Işıkları Söndürseler Bile
영어
헝가리어
Evdeki Ses터키어
Şehr-i Hüzün - 2009
독일어 #1 #2
러시아어
영어 #1 #2
헝가리어
Fazla Aşkı Olan Var Mı?터키어video
Işıkları Söndürseler Bile
러시아어
불가리아어
영어 #1 #2
중국어
헝가리어
Flash영어, 헝가리어video
maNga
불가리아어
영어
터키어
헝가리어
Fly To Stay Alive영어video
Fly To Stay Alive - Single - 2011
그리스어
독일어
러시아어 #1 #2
세르비아어
스페인어
아제르바이잔어
에스토니아어
인도네시아어
터키어 #1 #2
헝가리어
Gangsta's Paradise영어video루마니아어
세르비아어
터키어
프랑스어
헝가리어
Gel (Bu Son El)터키어
X
영어
Gözünü Aç Çocuk터키어video
Işıkları Söndürseler Bile
영어 #1 #2
헝가리어
Hani Biz터키어
E-Akustik - 2012
러시아어
스페인어
영어
프랑스어
헝가리어
Hayat Bu İşte터키어video
Şehr-i Hüzün - 2009
독일어
러시아어 #1 #2
세르비아어
영어 #1 #2 #3
페르시아어
프랑스어
헝가리어
Hepsi Bir Nefes터키어video
Şehr-i Hüzün - 2009
그리스어
독일어
러시아어
불가리아어
영어
인도네시아어
프랑스어
헝가리어
Her Aşk Ölümü Tadacak터키어video
Şehr-i Hüzün - 2009
그리스어
독일어
러시아어 #1 #2
스웨덴어
스페인어 #1 #2
영어 #1 #2
프랑스어
헝가리어 #1 #2
Hint Kumaşı터키어video
Işıkları Söndürseler Bile
스페인어
아랍어
영어
헝가리어
İki Yol터키어
İki Yol
영어
Işıkları söndürseler bile터키어video
Işıkları Söndürseler Bile
러시아어
영어 #1 #2
헝가리어
İtildik터키어video
MaNga+ - 2006
독일어
러시아어
영어 #1 #2
헝가리어 #1 #2
İz Bırakanlar Unutulmaz터키어video
MaNga+ - 2006
독일어
러시아어
영어 #1 #2
프랑스어
헝가리어 #1 #2
Kal Yanımda터키어video
maNga+
그리스어
독일어
러시아어
영어
헝가리어 #1 #2
Kandırma Kendini터키어video
maNga+
독일어
러시아어
영어
헝가리어
Kapkaç터키어video
MaNga+ - 2006
독일어
러시아어
스페인어
영어
헝가리어 #1 #2
Kara Toprak터키어video영어
헝가리어
Kendi Yolundan Şaşma터키어영어
독일어
러시아어
Libido터키어video
MaNga+ - 2006
독일어
러시아어
스페인어
영어
헝가리어 #1 #2
Mihriban터키어러시아어 #1 #2
영어
Mucize터키어video러시아어
영어
헝가리어
Parti터키어video
Işıkları Söndürseler Bile
영어
프랑스어
헝가리어
Pişmanlık터키어video
Fanta Stage - 2011
독일어
러시아어
영어
헝가리어
Raptiye Rap Rap터키어video
MaNga+ - 2006
영어
러시아어
Rezalet Çıkarasım Var터키어
E-Akustik - 2012
러시아어
영어
헝가리어
Romantik Şizofren터키어video
Işıkları Söndürseler Bile
영어 #1 #2
이탈리아어
헝가리어
Run영어video독일어
러시아어
터키어
헝가리어
Rüzgar터키어video
Rüzgar - 2012
스페인어
영어
프랑스어
헝가리어
Sakın Bana Söyleme터키어video
MaNga+ - 2006
독일어
러시아어
영어
헝가리어 #1 #2
Sessizlik Sona Erdi터키어
Şehr-i Hüzün - 2009
독일어
러시아어
영어
폴란드어
헝가리어
Son Kere터키어
Fanta Stage - 2011
독일어
러시아어
영어
인도네시아어
프랑스어
헝가리어
Tek Yön Seçtiğin Tüm Yollar터키어video
Şehr-i Hüzün - 2009
독일어
러시아어 #1 #2
불가리아어
영어 #1 #2 #3
헝가리어
Today영어video러시아어
터키어
헝가리어
Üryan Geldim터키어video
Şehr-i Hüzün - 2009
독일어
러시아어
영어
프랑스어
헝가리어
불가리아어
Vazgeçmek Yok터키어영어
We Could Be The Same영어video
Eurovision 2010
그리스어
네덜란드어 #1 #2
독일어
러시아어 #1 #2
루마니아어
리투아니아어
세르비아어
스웨덴어
스페인어 #1 #2
아제르바이잔어
에스토니아어
중국어
카자흐스탄어
터키어 #1 #2 #3 #4
페르시아어
프랑스어
핀란드어
헝가리어 #1 #2
일본어
Ya Evde Yoksan터키어
Orhan Gencebay Ile Bir Ömür - 2012
독일어
영어
헝가리어
Yad Eller터키어video
X
독일어
러시아어
영어 #1 #2
Yalan터키어video
MaNga+ - 2006
그리스어
독일어
러시아어 #1 #2
스페인어
영어
폴란드어
헝가리어 #1 #2
Yaranmaz Aşık터키어video
Işıkları Söndürseler Bile
영어
러시아어
ZombiRock'ta!터키어video영어
헝가리어
maNga featuring lyrics번역
Gripin - Baba Mesleği터키어video
Böyle Kahpedir Dünya - 2007
영어 #1 #2
헝가리어 #1 #2
Ferman Akgül - Bana Gel터키어
Yürüyorum İçimde
영어
Hadi İnşallah (OST) - Yine Yeni Yeniden터키어video스페인어
아랍어
영어 #1 #2
페르시아어
maNga also performed번역
Boral Kibil - Cevapsız Sorular터키어video루마니아어
코멘트