ابی (Ebi) 가사

  • 아티스트: Matin (2 hanjare) (متین (دو حنجره))
  • 앨범: Khaterat Nasle Soukhte
페르시아어
페르시아어
A A

ابی

از دست من میری از دست تو میرم تو زنده میمونی منم که میمیرم
 
تو رفتی از پیشم دنیامو غم برداشت برداشت ما از عشق باهم تفاوت داشت
 
این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه
 
این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه
 
این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه
 
این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه
 
고마워요!
투고자: ahmadnaz32ahmadnaz32, 日, 21/11/2021 - 12:09

 

코멘트
Read about music throughout history