Memory (루마니아어 번역)

Advertisements
영어

Memory

Midnight, not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan
 
Memory, all alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember
The time I knew what happiness was
Let the memory live again
 
Every street lamp
Seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters
And a street lamp gutters
And soon it will be morning
 
Daylight, I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn't give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new life will begin
 
Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The street lamp dies
Another night is over
Another day is dawning
 
Touch me, it's so easy to leave me
All alone with my memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is
Look, a new day has begun...
 
투고자: licorna.din.vislicorna.din.vis, 木, 28/02/2013 - 16:39
최종 수정: OndagordantoOndagordanto, 月, 26/08/2019 - 20:07
루마니아어 번역루마니아어
Align paragraphs
A A

Amintire

Versions: #1#2
Miezul nopţii, niciun sunet pe trotuar,
Oare luna şi-a pierdut memoria?
Ea zâmbeşte singură,
La lumina felinarelor străzii
Frunzele veştejite se adună la picioarele mele,
Iar vântul începe să geamă.
 
Amintire, singură în lumina lunii,
Pot zâmbi gândindu-mă la zilele apuse,
Eram frumoasă atunci,
Îmi amintesc
De vremurile când ştiam ce înseamnă fericirea,
Lasă amintirea să trăiască iarăşi.
 
Fiecare felinar de pe stradă
Pare să bată
Un avertisment fatalist,
Cineva mormăie
Şi un felinar de pe stradă se stinge
Şi în curând va fi dimineaţă.
 
Lumina zilei, trebuie să aştept răsăritul,
Trebuie să mă gândesc la o nouă viaţă
Şi nu trebuie să renunţ.
Când răsare soarele
Şi noaptea asta va fi o amintire
Şi o nouă viaţă va începe.
 
Capete arse ale unor zile cenuşii,
Mirosul rânced şi rece al dimineţii,
Felinarul stradal se stinge,
Încă o noapte s-a sfârşit,
O altă zi începe.
 
Atinge-mă, e atât de uşor să mă laşi
Singură cu amintirea mea
A unor zile însorite,
Dacă mă atingi
Vei înţelege ce înseamnă fericirea,
Priveşte, o nouă zi a început...
 
투고자: licorna.din.vislicorna.din.vis, 木, 28/02/2013 - 16:57
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
코멘트