Memory (네덜란드어 번역)

Advertisements
영어

Memory

Midnight, not a sound from the pavement
Has the moon lost her memory?
She is smiling alone
In the lamplight
The withered leaves collect at my feet
And the wind begins to moan
 
Memory, all alone in the moonlight
I can smile at the old days
I was beautiful then
I remember
The time I knew what happiness was
Let the memory live again
 
Every street lamp
Seems to beat
A fatalistic warning
Someone mutters
And a street lamp gutters
And soon it will be morning
 
Daylight, I must wait for the sunrise
I must think of a new life
And I mustn't give in
When the dawn comes
Tonight will be a memory too
And a new life will begin
 
Burnt out ends of smoky days
The stale cold smell of morning
The street lamp dies
Another night is over
Another day is dawning
 
Touch me, it's so easy to leave me
All alone with my memory
Of my days in the sun
If you touch me
You'll understand what happiness is
Look, a new day has begun...
 
투고자: licorna.din.vislicorna.din.vis, 木, 28/02/2013 - 16:39
최종 수정: OndagordantoOndagordanto, 月, 26/08/2019 - 20:07
네덜란드어 번역네덜란드어
Align paragraphs
A A

Herinnering

Middernacht, geen geluid op de stoep
Heeft de maan haar geheugen verloren?
Ze lacht alleen
In het lamplicht
Verzamelen de verdorde bladeren zich aan mijn voeten
En de wind begint te zuchten
 
Herinnering, heel alleen in het maanlicht
Ik kan lachen naar de oude tijden
Toen was ik mooi
Ik herinner me
De tijd dat ik wist wat geluk was
Laat de herinnering zich heropleven
 
Elke straatlamp
Lijkt een fatalistische
Waarschuwing uit te stralen
Iemand mompelt
En een straatlamp flikkert
En snel zal het morgen zijn
 
Daglicht, ik moet voor de zonsopgang wachten
Ik moet denken aan een nieuw leven
En ik mag niet toegeven
Wanneer de dageraad komt
Dan zal vannacht ook een herinnering zijn
En een nieuw leven zal beginnen
 
Verbrande resten van rokerige dagen
De ijskoude geur van de morgen
De straatlamp dooft
Er is weeral een nacht voorbij
Een nieuwe dag breekt aan
 
Raak me aan, het is zo gemakkelijk om me te verlaten
Heel alleen met mijn herinnering
Aan mijn dagen in de zon
Als je me aanraakt
Dan zal je begrijpen wat geluk betekent
Kijk, een nieuwe dag is begonnen...
 
투고자: Sir WoodySir Woody, 火, 31/10/2017 - 10:41
코멘트