Advertisements

מי דגול (Mi Adir) (로마자 발음)

מי דגול

מי אדיר על הכל
מי ברוך על הכל
מי גדול על הכל
מי דגול מי דגול על הכל
II
 
הוא יברך
את החתן
החתן
ואת הכלה
II
 
투고자: Mập Ú Và Béo PhìMập Ú Và Béo Phì, 日, 20/06/2021 - 07:26
로마자 발음
문단 정렬

Mir Adir

mir yadirhi ahaha lakol
mir burehi oi oy ayaaa lakol
mir gudol ah haha lakollllllllll
mir dugilhi mir dugilhi la hakoiiiiiiiiiiii
II
 
heeeeee yivaruraich
veeeet setkhohushol
heeee setkhohushol
veeeeeh hakahalol
II
 
고마워요!
감사 1회 받음

Neckbeard

투고자: Mập Ú Và Béo PhìMập Ú Và Béo Phì, 日, 20/06/2021 - 07:37
코멘트
Read about music throughout history