Advertisements

Mladen Grdović 가사

가사번역요청
Adio svi moji ljudi크로아티아어video러시아어
폴란드어
Ako odeš ti크로아티아어video러시아어
영어
폴란드어
Ako sutra ne svane mi zora크로아티아어video러시아어
폴란드어
Bacit cu mandolinu크로아티아어video폴란드어
Bolis me ljubavi크로아티아어video영어
폴란드어
루마니아어
Božić je크로아티아어video영어
Ćaćine ričiCroatian (Chakavian dialect)video독일어
러시아어
폴란드어
Da mi je partitiCroatian (Chakavian dialect)video영어
Da te nimaCroatian (Chakavian dialect)video러시아어
영어
폴란드어
Da te opet vidim jaCroatian (Chakavian dialect)video러시아어
폴란드어
Dalmatinac sam크로아티아어video독일어
러시아어
스페인어
영어
이탈리아어
카탈로니아어
폴란드어
Di ste prijatelji mojiCroatian (Chakavian dialect)video러시아어
폴란드어
Dva goluba크로아티아어video폴란드어
DVI SESTRE크로아티아어video독일어
폴란드어
E da mi je vratit vrimeCroatian (Chakavian dialect)video러시아어
영어
Evo mene moji ljudi크로아티아어video러시아어
영어
폴란드어
Gdje je moja ljubav stara크로아티아어video러시아어
폴란드어
Grdelina dvaCroatian (Chakavian dialect)러시아어
폴란드어
Ispod Starih Borova크로아티아어video러시아어
영어
Ja ću doći s pismom크로아티아어video폴란드어
Kada se ljubav u vino pretvoriCroatian (Chakavian dialect)video러시아어
크로아티아어
폴란드어
Lipo mi je biloCroatian (Chakavian dialect)video영어
Mama MarijaCroatian (Chakavian dialect)video영어
Mornar LutalicaCroatian (Chakavian dialect)video영어
Necu krivit cili svit (Dobro jutro ti, more)Croatian (Chakavian dialect)video러시아어
폴란드어
Nije u šoldima sve크로아티아어video독일어
러시아어
영어
포르투갈어
폴란드어
Nikad se ćaća nije vratijaCroatian (Chakavian dialect)러시아어
폴란드어
Oči boje lavande크로아티아어video독일어
러시아어
영어
폴란드어
Odlazim크로아티아어video폴란드어
Postelja bez ljubavi크로아티아어video러시아어
폴란드어
Samo more to zna크로아티아어video폴란드어
Samo ti Dalmacijo크로아티아어video독일어
영어
폴란드어
Sedam dana, sedam noći크로아티아어video
Vitar nek puše
영어
Sve bih dao ja za nju크로아티아어video러시아어
폴란드어
Sve Sto Imam To Si Ti크로아티아어영어
Sve za ljubavCroatian (Chakavian dialect)video러시아어
영어
폴란드어
Sveti Ante dalmatinskiCroatian (Chakavian dialect)video영어
Tiho, tiho크로아티아어video러시아어
폴란드어
Triba bižat svojoj srićiCroatian (Chakavian dialect)video크로아티아어
Tu je moj dom크로아티아어video독일어
러시아어
스페인어
영어
이탈리아어
폴란드어
U ranu zoruCroatian (Chakavian dialect)video러시아어
영어
크로아티아어
폴란드어
Vitar nek puše크로아티아어video러시아어
영어
폴란드어
Voli me ti크로아티아어video러시아어
폴란드어
Zaljubljen sam u te크로아티아어video러시아어
영어
폴란드어
Mladen Grdović also performed번역
Pino & Denis - Oči boje lavande크로아티아어video영어
Dražen Zečić - Plači srce plači크로아티아어video독일어
폴란드어
코멘트