My Song In The Night (통가어 번역)

Advertisements
통가어 번역통가어
A A

Ko Hoku Fasi 'i he Po

Sisu ko hoku Mo'ui, ko hoku fasi 'i he po
Ha'u kimautolu mo Ho'o 'anga'ofa, ko e nekeneka 'o hoku laumalie.
Kiate koe, 'Eiki, 'i he'eku mamahi, 'oku 'ou 'ui 'atu
Ko hoku fiemalie 'i he 'aho, mo hoku fasi 'i he po.
 
Ko e ha ia teu 'auhe? (hange) ha muli mei'ate Koe
Pe tangi 'i he lala, ke sio 'aki ki Ho 'Afio?
Ko hoku fiemalie mo fiefia, ko e nekeneka 'o hoku laumalie
Sisu ko hoku Mo'ui, ko hoku fasi 'i he po.
 
Ko hoku fasi 'i he po, ko hoku fasi 'i he po,
'I he po, 'i he po, 'i he po.
 
Sisu ko hoku Mo'ui, ko hoku fasi 'i he po
Ha'u kimautolu mo Ho'o 'anga'ofa, ko e nekeneka 'o hoku laumalie.
Kiate koe, 'Eiki, 'i he'eku mamahi, 'oku 'ou 'ui 'atu
Ko hoku fiemalie 'i he 'aho, mo hoku fasi 'i he po.
 
Ko hoku fasi, ko hoku fasi 'i he po
'I he po, ko hoku fasi
Ko hoku fiemalie mo fiefia, ko e nekeneka 'o hoku laumalie.
Sisu ko hoku Mo'ui, ko hoku fasi 'i he po
'I he po. Ko hoku fasi 'i he po.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
투고자: SilentRebel83SilentRebel83, 水, 13/06/2012 - 04:41
작성자 코멘트:

sivi'i 03/24/13.

영어영어

My Song In The Night

"My Song In The Night"의 다른 번역
통가어 SilentRebel83
Collections with "My Song In The Night"
Mormon Tabernacle Choir: 상위 3
코멘트