Advertisements

Nada que hablar (히브리어 번역)

히브리어 번역히브리어
A A

בלי דיבורים

היום הסתכלתי במזכרות
שהנחתי רחוק
חיפשתי תמונות שלך
כדי לנשק אותך שוב
אני ממשיך לאבד את העקבות
עדיין לא מוצא את הדרך
כי אני לידך אבל בכל זאת
לא מצליח למצוא אותך
 
ואולי פשוט לא ראיתי טוב אני לא יודע
ואולי פשוט לא שמעתי טוב אני לא יודע
אבל אני נאלם דום
כשאני בא לבקש ממך סליחה
 
בלי דיבורים רק לרקוד
אני לא יכול לעמוד במחשבה שאאבד אותך
אני מעדיף לשקר לעצמי הפעם
[ולא לבקש ממך סליחה]
בלי דיבורים רק לשיר ואני יחזור להיות איתך
יהיה מה שיהיה
 
היום ירדתי מוקדם
לפני שהגורל יגיע אלי
פחדתי לראות אותך
ולגלות שאת לא מרגישה אותו דבר
[כמו שאני מרגיש בקשר אלייך]
וחזרתי במהירות לפני הגשם האחרון
נעשיתי ידיד של הרוח [מרוב טיולים]
אבל זה לא עזר לא יכולתי לשכוח אותך
 
ואולי הייתי עיוור
לא יודע
או חירש . לא יודע
אבל אני מרגיש שנופלת עלי שתיקה
ואני פשוט לא יכול לדבר
כשאני בא לבקש ממך סליחה
 
בלי דיבורים
רק לרקוד
אני לא יכול לעמוד במחשבה שאאבד אותך
אני מעדיף לשקר לעצמי הפעם
בלי דיבורים
רק לשיר
ואני יחזור להיות איתך
יהיה מה שיהיה
 
ואם הכל היה הפוך
מה היה קורה ביום שאחרי
אם לא היית אומרת לי לא?
ואם אני יפסיק לראות אותך [ולהיפגש איתך]
כמה זה יעלה לי לדעת [אם זה רעיון טוב]
מה היה נשאר לי חוץ מללמוד להפסיד [אותך]
 
בלי דיבורים
רק לרקוד
אני לא יכול לעמוד במחשבה שאאבד אותך
אני מעדיף לשקר לעצמי הפעם
בלי דיבורים
רק לשיר
ואני יחזור להיות איתך
יהיה מה שיהיה
 
בלי דיבורים
רק לרקוד
אני לא יכול לעמוד במחשבה שאאבד אותך
אני מעדיף לשקר לעצמי הפעם
בלי דיבורים
רק לשיר
ואני יחזור להיות איתך
יהיה מה שיהיה
 
고마워요!
투고자: Eli PintoEli Pinto, 日, 20/06/2021 - 13:27
작성자 코멘트:

מוקדש לויקטוריה מאורטה הלא היא ויקו ששרה את השיר בסידרה te amo

스페인어
스페인어
스페인어

Nada que hablar

코멘트
Read about music throughout history