Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Panatang Makabayan 가사

  • 아티스트: National Anthems & Patriotic Songs
  • 번역: 영어
타갈로그어
타갈로그어
A A

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop at tinutulungan
maging malakas, masipag at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo
ng aking mga magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang mga tungkulin
ng isang mamamayang makabayan:
naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay,
pangarap, pagsisikap
sa bansang Pilipinas.
 
고마워요!
감사 20회 받음
투고자: AussieMinecrafterAussieMinecrafter, 2022-03-21

 

"Panatang Makabayan"의 번역
National Anthems & Patriotic Songs: 상위 3
코멘트
Read about music throughout history