Như Quỳnh 가사

가사번역요청
Anh Cứ Hẹn베트남어
Chuyện Tình Hoa Trắng
영어
Cay Đắng Bờ Môi베트남어
Lạ Giường
영어
Chuyện Hoa Sim베트남어
Chuyện Hoa Sim
스페인어
영어
Chuyện Tình Hoa Trắng베트남어
Chuyện Tình Hoa Trắng
영어
Cõi Nhớ베트남어
Lạ Giường
영어
Duyên Phận베트남어영어
Hãy Quay Về Bên Nhau베트남어
Chuyện Tình Hoa Trắng
영어
Hoa Tím Đợi Chờ베트남어
Lạ Giường
영어
Huế Vẫn Còn Thương베트남어
Lạ Giường
영어
Lạ Giường베트남어
Lạ Giường
영어
Liên Khúc Mấy Nhịp Cầu Tre베트남어
Lạ Giường
영어
Lòng mẹ베트남어
Chuyện Tình Hoa Trắng
영어
Mơ Ánh Trăng Về베트남어영어
Một Mình Trong Chiều Vắng베트남어
Chuyện Tình Hoa Trắng
영어
Mưa베트남어
Chuyện Hoa Sim
영어
Mưa Qua Phố Vắng베트남어
Chuyện Hoa Sim
영어
Mưa Rừng베트남어
Chuyện Tình Hoa Trắng
영어
Người Tình Không Đến베트남어
Lạ Giường
영어
Người Tình Mùa Đông베트남어영어
Người Đã Xa Tôi베트남어
Lạ Giường
영어
Nhà Anh Nhà Em베트남어
Chuyện Tình Hoa Trắng
영어
Nối Dây Tơ Hồng베트남어
Lạ Giường
영어
Nửa Vầng Trăng베트남어
Paris By Night 68
영어
Tìm Trong Ký Ức베트남어
Lạ Giường
영어
Tình Phai베트남어
Chuyện Tình Hoa Trắng
영어
Vùng Lá Me Bay베트남어
Lạ Giường
영어
러시아어
Đà Lạt Xa Nhau베트남어
Chuyện Tình Hoa Trắng
영어
Đến Bên Nhau베트남어
Chuyện Tình Hoa Trắng
영어
Như Quỳnh also performed번역
Phạm Quỳnh Anh - Hai Mùa Noel베트남어
Đời Đá Vàng
영어
중국어
Lê Dinh - Nỗi Buồn Châu Pha베트남어영어
프랑스어
Duy Khánh - Sao Không Thấy Anh Về베트남어
Thương về miền Trung (1962)
영어
Hoàng Thi Thơ - Đường Xưa Lối Cũ베트남어영어
코멘트
Read about music throughout history