No One Knows (통가어 번역)

Advertisements
영어

No One Knows

As the days pass
One by one
We too pass
Pass as one
Was it my mistake
Perhaps I know
Like drowning in a lake
Nowhere to go
No way to swim
Or a bottom to touch
For she left him
Still he loves her much
Bubbles rise up
The body down
Down in an aquatic cup
Ne're a fret nor frown
The earth spins on
The wind blows
And what was wrong
No one knows
 
투고자: Ww Ww, 月, 05/06/2017 - 19:40
최종 수정: sandring, 月, 27/08/2018 - 17:39
Align paragraphs
통가어 번역

'Ikai 'Ilo Hataha

Lolotonga he 'alu 'a e ngaahi 'aho
'Aho mo e 'aho
Tatau foki ia mo kimautolu
Mau 'alu taha pe
Ko hoku hala ia
Mahalo 'oku ou 'ilo
'O hange 'oku ou ngoto 'i ha'ano
'Ikai ha feitu'u keu 'alu
Hala ha fukahi keu kakau
Pe ko ha faliki ke ala'i
He na'a ne li'aki ia
Kaekehe 'oku ne 'ofa'i lahi ia 'ia te ia
Mahikihiki he koa
Hifo he jino
'Alu hifo ia ha topuvai
'Ikai ha 'ina'ina pe ko ha mata'ita
Kei vilo pe 'a Maamani
Puhi he havili
Pea ko e me'a na'e hala
Ko ia ai 'oku 'ikai 'ilo hataha.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
투고자: SilentRebel83, 日, 19/11/2017 - 08:12
코멘트