Now and Then (세르비아어 번역)

Advertisements
세르비아어 번역세르비아어
A A

Sada i onda

Znam, istina je, sve je to zbog tebe
I ako uspem da prođem kroz to, to je zbog tebe
I sada i onda, ako moramo početi ponovo
Pa, nećemo biti sigurni, da te volim
 
Ne želim da te izgubim - o ne...
Izgubim ili da te maltretiram - o ne...slatka lutko
Ali ako moraš da odeš
Ako mora da odeš
Sada i onda, nedostaješ mi
O sada i onda, ja...
Znam da je za mene to istina...
 
Znam, istina je, sve je to zbog tebe
I ako moraš da odeš, znam te...
 
Ne želim da te izgubim - o ne...
Da te maltretiram ili zbunim - o ne...slatka draga
Ali ako moraš da odeš
Pa, neću te sprečavati dušo
I ako moraš da odeš
Pa...
 
투고자: DylanDylan, 金, 26/12/2014 - 13:26
영어영어

Now and Then

"Now and Then"의 다른 번역
세르비아어 Dylan
John Lennon: 상위 3
코멘트