Old Town Road (히브리어 번역)

히브리어 번역히브리어
A A

דרך העיר הישנה

[פתיח]
יה, אני הולך לקחת את הסוס שלי לכביש של העיר הישנה
אני הולך לרכב עד שלא אוכל יותר
אני הולך לקחת את הסוס שלי לכביש של העיר הישנה
אני הולך לרכב עד שלא אוכל יותר
קיו, קיו
 
[פסוק 1]
יש לי את הסוסים מאחור
הרצועה מחוברת
הכובע שחור מט
המגפיים שחורות כי להתאים
רוכב על הסוס, חה
אתה יכול להשוויץ עם הפורשה שלך
אני הייתי בעמק
אתה לא קמת מהמרפסת הזאת, עכשיו
 
[פזמון]
אף אחד לא יכול להגיד לי כלום
אתה לא יכול להגיד לי כלום
אף אחד לא יכול להגיד לי כלום
אתה לא יכול להגיד לי כלום
 
[פסוק 2]
נוסע על הטרקטור
משקה בשלפוחית השתן
בגדתי בחברה שלי
אתה יכול לשאול אותה
החיים שלי הם סרט
רכיבה על סוסים וציצים
כובע קאובוי מגוצ'י
ג'ינס רוכבים על הגוף שלי
 
[פזמון]
אף אחד לא יכול להגיד לי כלום
אתה לא יכול להגיד לי כלום
אף אחד לא יכול להגיד לי כלום
אתה לא יכול להגיד לי כלום
 
(סיום)
יה, אני הולך לקחת את הסוס שלי לכביש של העיר הישנה
אני הולך לרכב עד שלא אוכל יותר
אני הולך לקחת את הסוס שלי לכביש של העיר הישנה
אני הולך לרכב עד שלא אוכל יותר
קיבתי את-
 
투고자: ilanoshilanosh, 金, 19/07/2019 - 17:49
영어영어

Old Town Road

코멘트