Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     우크라이나와 함께하세요!
  • Olle Adolphson

    Österlenvisan

공유하다
글꼴 크기
원래 가사

Österlenvisan lyrics

Ge mig en dag av vindar och sol
vid stränder ljusa och klara
där tystnaden går i kullarnas gräs.
Vid havet, vid Österlens dalar.
 
Ge mig en natt då tiden står still
då trast och näktergal talar
då nöd och då lust, då kärlek blir till.
I lundar, i Österlens dalar.
 
Ge mig den stund, ja, ge mig den tid
då hundra lärkor och svalor
flyger min själ till himmelens frid.
På hedar, vid Österlens dalar.
 

 

"Österlenvisan"의 번역
Olle Adolphson: 상위 3
코멘트