אור וירושלים-Light and Jerusalem (Or ve'Yrushalaim) (영어 번역)

히브리어
히브리어
A A

אור וירושלים-Light and Jerusalem

השקט שוב צונח כאן משמי הערב
כדאיית דיה מעל התהומות
ושמש אדומה נושקת להט חרב
את הפסגות, המגדלים והחומות.
 
ראיתי עיר עוטפת אור
והיא עולה בשלל צבעי הקשת
והיא נוגנת בי כנבל העשור
ראיתי עיר עוטפת אור.
 
הנה זוחל הצל מבין גבעות האורן
קרב בסתר כאוהב אל השכונות.
ומול פניו קריצות, ריבוא עיני האור הן,
לפתע נפקחו עיניו כנפעמות.
 
ראיתי עיר עוטפת אור...
 
בדממת אשמורת אחרונה נושמת,
ובקטיפת שחקים רסיס אחרון מחויר,
אך שחר כבר כיפת זהב שלה אודמת
למגעו החם, הרך של אור צעיר.
 
ראיתי עיר עוטפת אור...
 
투고자: Talia MikeTalia Mike, 月, 21/06/2021 - 04:20
영어 번역영어 (시적, singable)
문단 정렬

Light and Jerusalem

Silence again falls here from the evening sky.
Soaring red kite bird above the abyss.
And red sun kisses like sword’s flame
The peaks, towers and walls.
 
I saw a city enveloped in light.
And it rises in rainbow colours.
And it plays for me as the harp of the decad.e
I saw a city enveloped in light.
 
Here's the shadow crawls from among the pine hills.
It approaches secretly as a lover towards the neighborhoods.
And in front of his face winks- the eyes of lights.
Suddenly his eyes opened with amazement.
 
I saw a city enveloped in light...
 
In the silence of a last night shift the city breaths,
And in the velvety sky last shard is pale.
But dawn already has its golden dome turning red,
To the warm, soft touch of a young light.
 
I saw a city enveloped in light...
 
고마워요!
감사 1회 받음
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).
투고자: Talia MikeTalia Mike, 月, 21/06/2021 - 07:11
작성자 코멘트:

Singer: Yehoram Gaon
Lyrics and Melody: Joseph Schrig

코멘트
Read about music throughout history