Ostrov (체코어 번역)

Advertisements
슬로바키아어

Ostrov

Viem, že ešte nie sme
Ešte nám studená voda preteká dlaňami
Ako krehké svetlo odkaz rán
sa tvoja bledá tvár posiata pehami
premení do zbúrených vĺn,
premení do morí
 
Aj keď nám deň sa do dňa vpíja
ďalej znie, pomaly sa stráca a mizne
do hlbín, morí
 
투고자: ales.kosaales.kosa, 木, 16/01/2020 - 20:24
체코어 번역체코어
Align paragraphs
A A

Ostrov

Vím, že ještě nejsme
Ještě nám studená voda protéká dlaněmi
Jako křehké světlo odkaz ran
Se tvá bledá tvář posetá pihami
Promění do vzbouřených vln,
Promění do moří
 
I když nám den se do dne vpíjí
Dále zní, pomalu se ztrácí
A mizí do hlubin, moří
 
투고자: ales.kosaales.kosa, 木, 16/01/2020 - 20:26
"Ostrov"의 다른 번역
체코어 ales.kosa
Idioms from "Ostrov"
코멘트