Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

Oteckovia (영어 번역)

  • 아티스트: HEX
  • 곡: Oteckovia
  • 번역: 러시아어, 영어
슬로바키아어
슬로바키아어
A A

Oteckovia

Keď prídeš z roboty, hneď rýchlo pochopíš,
Kto je tu z inej planéty,
Keď slnko nesvieti, choroby od detí,
Za všetko môžeš práve ty,
 
Ženská hra nemá pravidlá,
Jedna plus jeden nie sú dva,
Možno v nej znamená vždy nie,
Neviem, ja veľmi dobre viem,
 
Muž ťažko ženám rozumie,
nechápe ženské chápanie,
No bez neho sa nedá žiť,
Láska sa nemá pochopiť,
 
Cez víkend flámovať, volá ťa kamarát,
No ona chce ísť do kina,
Ak máš chuť na pivo, tvári sa desivo,
ráno ti pôjde o život,
 
Ženská hra nemá pravidlá,
Jedna plus jeden nie sú dva,
Možno v nej znamená vždy nie,
Neviem, ja veľmi dobre viem,
 
Muž ťažko ženám rozumie,
nechápe ženské chápanie,
No bez neho sa nedá žiť,
Láska sa nemá unáhliť,
 
Keď sa ti svet zrúti, ráno trpko chutí,
Keď sa topíš v náladách,
Keď ťa osud skúša, príde veľká duša,
Čo sa volá kamarát,
 
Len s nami slnko svieti, sme stále veľké deti,
V nekonečných príhodách,
Život s nami hrá sa, nikto neschová sa,
Šťastie je o náhodách,
Aj keď nás ženy trápia, vždy sa naspäť vrátia,
Láska nemá pravidlá,
Nevzdáme to práve, aj keď nevyhráme,
Jedna plus jeden nie je dva.
 
투고자: unknown4unknown4, 水, 13/03/2019 - 15:31
영어 번역영어
문단 정렬

Daddies

When you come from work you quickly realize
Who here is from another planet
When the sun doesn’t shine, catching bugs from kids
Everything is your fault
 
Female game has no rules
One plus one isn’t two
Maybe always means a no
I don’t know, I know very well
 
Man has a hard time understanding women
He doesn’t understand female understanding
But it’s not possible to live without it
Love is not meant to be understood
 
Going partying during the weekend, your friend is calling you
But she wants to go to cinema
If you’d like to get a beer, her expression is terrifying
Your life will be on the line come morning
 
Female game has no rules
One plus one isn’t two
Maybe always means a no
I don’t know, I know very well
 
Man has a hard time understanding women
He doesn’t understand female understanding
But it’s not possible to live without it
Love is not meant to be rushed
 
When your world collapses, morning has bitter taste
When you’re drowning in moods
When destiny tries you a great soul will come
Named friend
 
Only with us the sun is shining, we are still big kids
In never ending incidents
Life’s playing with us, no one can hide
Luck is about accidents
Even if women torment us they always come back
Love has no rules
We won’t give it up, even if we won’t win
One plus one isn’t two
 
고마워요!
감사 3회 받음
투고자: LopíkLopík, 火, 18/01/2022 - 14:24
요청자: Олег Л.Олег Л.
"Oteckovia"의 번역
영어 Lopík
코멘트
LopíkLopík    木, 03/02/2022 - 17:14

Yeah, you're right. I translated based on text, I did not listen to the video. Text says big and the video says good. It should be good. Thanks!

Read about music throughout history