Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Päivän laulu (프랑스어 번역)

  • 아티스트: Eino Leino
  • 곡: Päivän laulu
    1개의 번역
    프랑스어
핀란드어
핀란드어
A A

Päivän laulu

1. Oi, kuulkaatte kuinka se sykkäilee,
tämä maa ja sen musta multa!
Oi kuulkaatte ääntä, mi kuiskailee
joka pellolta perkatulta!
Se ääni on suuri ja kaunis ja pyhä,
se ääni on kansamme kalleus yhä,
se kutsuvi työhön ja taistelohon,
ja kauan jo kutsunut on.
 
2. Nouse, Suomeni, suurena rynnistäin
nouse vaaroilta, vaarojen alta,
nouse rannoilta järvien siintäväin,
sinä sinisten toivojen valta!
Luo päältäsi pienten riitojen riehu
ja kasva ja kansojen lippuna liehu
ja näytä, mit’ täällä pienikin voi.
Älä horjahda, Suomeni, oi!
 
투고자: LaplageLaplage, 2022-09-30
프랑스어 번역프랑스어 (시적, 운율)
문단 정렬

La chanson du jour

1. Oyez les battements
De ce pays et sa terre noire !
Oyez les chuchotements
Des champs de gloire !
Ces voix sont si grandes, belles et saintes
Le trésor de notre nation, ces voix maintes
Elles appellent à l'oeuvre et à la lutte
Depuis des temps longs, de son luth.
 
2. Ma Finlande si grande, en courant,
Lève-toi des monts, sous les monts,
Lève-toi des rives des lacs entourants
Toi le pouvoir des espoirs bleus et bons !
Du tumulte des petites querelles débarrasse-toi
Et grandis et comme drapeau des nations, ondoie
Et montre ce qu'un petit homme peut faire ici
Ne titube pas, ma Finlande chérie !
 
고마워요!
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).

Laplage.

투고자: LaplageLaplage, 2022-10-01
Eino Leino: 상위 3
코멘트
Read about music throughout history