Advertisements

Pretty Woman (히브리어 번역)

히브리어 번역히브리어
A A

אשה יפה

אישה יפה הולכת ברחוב
אישה יפה, מהסוג שאני אוהב לפגוש
אישה יפה, לא מאמין לך
את לא אמיתית
אף אחד לא יכול להיראות טוב כמוך
רַחֲמִים
 
אישה יפה, הלא תסלחי לי
אישה יפה, לא יכולתי שלא להביט
אישה יפה, ואת נראית מקסימה ככל שניתן
האם את בודדה בדיוק כמוני 🦁
 
אישה יפה, עצרי קצת
אישה יפה, דברי קצת
אישה יפה, תני לי חיוכך
אישה יפה, כן, כן, כן
אישה יפה, הסתכלי בכיווני,
אישה יפה, אמרי שתישארי איתי
 
כי אני כה זקוק לך
אתייחס אליך נכון
בואי איתי מותק
היי שלי הלילה
 
אישה יפה, אל תמשיכי בדרכך
אישה יפה, אל תגרמי לי לבכות
אישה יפה, אל תלכי הלאה
בסדר
 
אם כך זה חייב להיות, בסדר
מניח שאמשיך הביתה, מאוחר,
יהיה מחר עוד ערב
 
אבל רגע, מה אני רואה?
האם היא חוזרת אלי?
כן, היא חוזרת אלי
הו-הו
אישה יפה.
 
고마워요!
투고자: iamgbiamgb, 水, 12/05/2021 - 09:13
영어
영어

Pretty Woman

Roy Orbison: 상위 3
Idioms from "Pretty Woman"
코멘트
Read about music throughout history