Advertisements

Przyjdzie czas [Be Prepared] (스페인어 번역)

검토 요청

Przyjdzie czas [Be Prepared]

Nie macie za grosz wyobraźni,
Intelekt - no, szkoda mi słów.
Lecz mówię dziś do was wyraźnie,
Niech lepiej mnie słucha, kto zdrów.
 
Wysilcie choć trochę mózgowia
Za wiele wymagam, czy nie.
O królach i tronach tu mowa,
A dotyczy to tak was, jak i mnie.
 
Bowiem czeka was szansa życiowa,
Przyjdzie czas na odmianę - kto wie?
Epoka przepychu
Się skrada po cichu.
A co będzie z nami?
Słuchajcie uszami.
 
Zachęcam do zgody,
A będą nagrody,
Kiedy spełni się to,
O czym snie.
Choć się prawo obejdzie nie raz,
Przyjdzie czas!
 
Hehe, przyjdzie czas. Niech przyjdzie, ale na co?
Na rychłą śmierć króla!
A co, jest chory?
Nie, my go wykończymy; I Simbę też.
Dobra myśl, po co nam król?
Bezkrólewie, la la la la la la...
Durnie! Będzie inny król!
Powiedziałeś, że...
Ja będę królem!
Słuchajcie mnie,
A już nigdy więcej
nie dotknie was głód.
Hura! Niech żyje król!
Niech żyje król!
 
[Już nie będziemy lać wody]
[Padać inni mu będą do stóp]
 
No cóz, quid pro quo, do roboty
Zagonię was wnet - jakem król.
 
Nie plotę wam żadnych andronów,
Zaszczyty czekają u drzwi.
Należą się mnie - no bo komu?
Lecz przy mnie zyskacie i wy!
 
Bowiem czeka was zamach sezonu
Oh
Przyjdzie czas, już niebawem, tuż, tuż.
Oh la la la
 
Pośpiechu nie lubię
Ostrożnej rachubie
Tysiącom wyrzeczeń
Zawdzięczam to, że cześć
Należną monarsze oddadzą mi starsze
I młodsze zwierzęta co tchu.
 
Oto plan mój i kłów moich blask.
Przyjdzie czas!
Oto plan nasz i kłów naszych blask.
Przyjdzie czas!
 
투고자: FloppylouFloppylou, 木, 29/11/2018 - 21:07
최종 수정: IceyIcey, 土, 09/03/2019 - 14:18
스페인어 번역스페인어
문단 정렬

El momento llegará

Ustedes no tienen imaginación
Intelecto - no, lo siento por las palabras.
Pero hoy les hablo con claridad
Es mejor escucharme, quién está bien.
 
Ejerzan un poco su cerebro
¿Estoy exigiendo demasiado o no?
Hablamos aquí de reyes y tronos
Y eso se aplica tanto a ustedes como a mí.
 
Pues una oportunidad de vida los espera,
El momento llegará para una variedad, ¿quién sabe?
La época del esplendor
Se desliza silenciosamente.
¿Y que veremos?
Escuchen con sus oídos.
 
Les animo a que consientan,
Y habrá recompensas
Cuando lo que soñé
Se haga realidad.
Aunque no vamos a eludir la ley por una vez,
¡El momento llegará!
 
Jeje, el momento llegará. Que llegue, pero ¿para qué?
¡Para la muerte inminente del rey!
¿Y qué, está enfermo?
No, vamos a matarlo, Y a Simba también.
Buena idea, ¿por qué necesitamos un rey?
Interregno, la la la la la ...
¡Idiotas! ¡Habrá otro rey!
Vos dijiste que ...
¡Yo seré rey!
Escúchenme,
Y nunca mas
Pasarán hambre.
¡Hurra! ¡Que viva el Rey!
¡Que viva el Rey!
 
[Ya no echaremos más agua]
[Otros caerán a sus pies]
 
Bueno, quid pro quo, vamos
Los traeré pronto, como un rey.
 
No les estoy hablando de un montón de tonterías
Los honores esperan en la puerta.
Me pertenecen pues ¿para quién más?
¡Pero conmigo también ganarán!
 
Porque el asesinato de la temporada nos espera
Oh
El momento llegará, en cualquier momento, muy pronto
Oh la la la
 
No me gusta la prisa
En ese cálculo prudente
Miles de sacrificios
Le debo este honor
Y la monarquía va a ser asumida por los viejos
Y los animales jóvenes según lo aprobado
 
Aquí está mi plan y los colmillos de mi brillo
¡El momento llegará!
Aquí está nuestro plan y los colmillos de nuestro brillo
¡El momento llegará!
 
고마워요!
투고자: Vba492Vba492, 土, 12/06/2021 - 18:47
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Idioms from "Przyjdzie czas [Be ..."
코멘트
Read about music throughout history