Raindrops (An Angel Cried) (베트남어 번역)

베트남어 번역

Những Giọt Mưa (Một Thiên Thần Đã Khóc)

Khi những giọt mưa lặng rơi từ trên trời
Ngày anh lìa bỏ tôi, một thiên thần đã khóc
Ôi, cô ấy đã khóc, một thiên thần đã khóc
Cô ấy đã khóc
 
투고자: Pham HoangPham Hoang, 金, 17/08/2018 - 10:25
최종 수정: Pham HoangPham Hoang, 土, 18/08/2018 - 17:50
영어

Raindrops (An Angel Cried)

코멘트