Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     우크라이나와 함께하세요!
  • Ranarim

    Maj vare välkommen

공유하다
글꼴 크기
원래 가사

Maj vare välkommen lyrics

Välkommen vår maj månads tid
- Maj vare välkommen -
välsigna denna sommar blid
- Ty linden den bär gröna löv om våren -
 
Nu bära vi maj uti våran by
och prisa den med sånger ny
 
Nu vinterns tvång utur landet är
och löv och gräs så grönt nu är
 
Den lilla lärkans ljuva klang
högt drillar nu med härlig sång
 
Förläna oss ett ymnigt år
bevare både hus och gård
 
Giv väderlek som tjänlig är
att grönskas må båd’ mark och kärr
 
Med svett vi jorden yrkat har
och lagt vår säd i henne kvar
 
Låt växa korn på åkrarne
och gräset gro i ängarne
 
Låt växa frukt på trän till must
att vi därav må hava lust
 
Att bin ge vax och honung söt
till läkdom mat och ljus och mjöd
 
Stark humle häng på stängerne
så bäsk malört på ängarne
 
Låt örter gro till smak och mat
giv ärter, rötter och kål på fat
 
Välsigna vattnet salt och friskt
åt människan med sill och fisk
 
Låt oss med hälsan bruka det
- Maj vare välkommen -
i fruktan din och ständig fred
- Ty linden den bär gröna löv om våren -
 

 

"Maj vare välkommen"의 번역
Ranarim: 상위 3
코멘트