Redemption Song (히브리어 번역)

Advertisements
히브리어 번역히브리어
A A

שיר גאולה - Shir Ge'ula

פיראטים קדומים, כן הם שדדו אותי
מכרו אותי לספינות הסוחר
דקות לאחר שלקחו אותי
מן הבור חסר התחתית
אך ידי נעשתה חזקה
בעזרת ידו של הכל-יכול
התקדמנו בדור הזה
ונחלנו ניצחון
האם לא תעזרו לשיר
את שירי החירות האלה
כי כל מה שיש לי הם
שירי גאולה
שירי גאולה
 
שחררו את עצמכם מעבדות נפשית
איש מלבדנו לא יכול לשחרר את דעותינו
אל תחששו מאנרגיה אטומית
מפני ששום דבר מזה לא יכול לעצור את הזמן
עד מתי הם יוסיפו להרוג את נביאינו
בשעה שאנו עומדים מן הצד ומביטים ? הו
יש האומרים שזה רק חלק מן הדבר
עלינו להגשים את דברי הספר
 
האם לא תעזרו לשיר
את שירי החירות האלה
כי כל מה שיש לי הם
שירי גאולה
שירי גאולה
 
שחררו את עצמכם מעבדות נפשית
איש מלבדנו לא יכול לשחרר את דעתנו
הו אל תחששו מאנרגיה אטומית
מפני ששום דבר מזה לא יכול לעצור את הזמן
עד מתי הם יוסיפו להרוג את נביאינו
בשעה שאנו עומדים מן הצד ומביטים
כן יש כאלה האומרים שזה רק חלק מן הדבר
עלינו להגשים את דברי הספר
האם לא תהיו חייבים לשיר
את שירי החירות האלה
כי כל מה שהיה לי מעולם הם
שירי גאולה
כל שהיו לי מעולם הם
שירי גאולה
שירי החרות האלה
שירי חרות
 
투고자: gustavthinksgustavthinks, 火, 17/07/2012 - 06:11
영어영어

Redemption Song

코멘트