Please translate Çıxma Yoluma

  • 아티스트: İrade Mehri
  • 곡: Çıxma Yoluma
  • 요청: 아제르바이잔어 → 러시아어
  • 투고자 코멘트:

    Как переводиться

아제르바이잔어

Çıxma Yoluma

Kin tutub ovcumda yanan əlləri
Kimlər aldı mənə aid mənim olanı
Xatırla səsin üçün ölən günləri
Zaman unutdurmur ki, yaşananları

Bax sənlə indi ciddi-ciddi ayrıldı yollar
Bambaşqa bir yerdə başqasını sordumu qollar
Dostlar üzüldü, düşmənlər güldü inan ki,
Yerini əlbət dolduracaq birisi tapılar

Çıxma bir daha yoluma
Ah çəkə-çəkə bitdim
Bu qədər yüksəklərdə havalanma
Səni mən adam etdim

코멘트