Advertisements

『Fi Asfour في عصفور』의 번역에 협력해주세요

아랍어
A A

Fi Asfour في عصفور

في عصفور على العالي عّم بدور فوق الدوالي
جايي لحاله طالع عَـباله ينقُد حبّة
من هالعنقود اللي عم بلالي
 
خلّف الجرود ..
 
في عصفور على العالي عّم بدور فوق الدوالي
جايي لحاله طالع عَـباله ينقُد حبّة
من هالعنقود اللي عم بلالي
 
خلّف الجرود ..
 
بين الشجر عامل ورشة
 
على غصون السروة اللي مافيها حدا
وقشة قشة عم بلملم عَـالهدا ..
 
العصفورة اللي بقلبه بعده مش ناسيا
موعود عبيته ياخدا ..
 
خلف الجرود ...
 
عم بدور فوق الدوالي جايي لحاله
طالع عَـباله ينقُد حبّة من هالعنقود اللي عم بلالي
 
  خلف الجرود ..
 
نسيم عّم بلحن
شلّال عم يجود
شمس تنقّط عسل
مليان الجل ورود
 
و العصفور عم بدور والعصفور عم بدور
واسرار الدّني عَـالطاير فاهما ..
 
والعصفور عم بدور والعصفور عم بدور
واسرار الدّني عَـالطاير فاهما..
 
خلّف الجرود ..
على العالي عّم بدور فوق الدوالي
جايي لحاله طالع عَـباله ينقُد حبّة
من هالعنقود اللي عم بلالي
 
خلّف الجرود ..
 
코멘트