Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

“Heyder (Ya Xizir tu esta)”의 번역에 협력해 주세요

쿠르드어(쿠르만지)
쿠르드어(쿠르만지)
A A

Heyder (Ya Xizir tu esta)

Tû tembûr î ez perde me
Tû xadêyî ez qûlê te me
Gelir geçer dinê xem ê
Di göyîlan heq li cem e.
 
Heyder Heyder Heyder Heyder
Heyder Heyder derdi derman
Can pe qûrban Heyder Heyder
Ji me ra bişîn şahê Merdan
 
Ev kaniya li qevir e
Çel bacîyan av lê bire
Cara me ra ji bigêşe
Siltan Ory ya Xizir e.
 
영어

 

번역을 게시하려면 로그인하거나 계정을 등록하세요
"Heyder (Ya Xizir tu esta)"의 번역
코멘트