Advertisement

Please translate Iloilo City Hymn – Himno sang Dakbanwa sang Iloilo

Hiligaynon

Iloilo City Hymn – Himno sang Dakbanwa sang Iloilo

Puluy-an ka sang mga dungganon
Guindihon sa imong gugmang bilidhon
Namat-an sang mga baganihan
Nakigbato para sa kahilwayan

Dunang manggad sa amon guin-aman
Manggaran sa kulturang kinaadman
May maragtas nga madinu-agon
Bulawanon ang mga palanublion

Iloilo, Iloilo
Dakbanwa kong nahamut-an
Iloilo, Iloilo
Bugal magpadulong diin man
Tampad nga magpabilin sa imo
tungod palangga ko
Dakbanwang Iloilo, Bugal ko!

Himpit nga gugma sa imo ihalad
Sakdagon ang imo katuyuan
Itib-ong ang Kauswagan
Padayon nga ma-angkon ang katin-aran

Iloilo, Iloilo
Dakbanwa kong nahamut-an
Iloilo, Iloilo
Bugal magpadulong diin man
Tampad nga magpabilin sa imo
tungod palangga ko
Dakbanwang Iloilo, Bugal ko!

Himpit nga gugma sa imo ihalad
Sakdagon ang imo katuyuan
Itib-ong ang Kauswagan
Padayon nga ma-angkon ang katin-aran

투고자 코멘트:

Lyrics and Arrange by Prof. Arne Lubasan

코멘트